Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sé comunicarme en español- kurs j. hiszpańskiego A1plus- A2

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 31.10.2022 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 7.11.2022 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 14.11.2022 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 21.11.2022 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 28.11.2022 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 5.12.2022 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 12.12.2022 17:30 - 19:00
9. poniedziałek 19.12.2022 17:30 - 19:00
10. poniedziałek 9.01.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale także wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia „mini-dyskusji" oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, swobodę wypowiedzi, tak, aby bez wysiłku używać poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych w życiu codziennym.

Tematyka kursu

Język hiszpański w sytuacjach codziennych:

 

- czas wolny ( wyrażanie swoich upodobań, preferencji , mówienie o swoich umiejętnościach)

 

- zaproszenia ( proponowanie : akceptacja, odmowa, uzasadnienie)

 

- gastronomia (rezerwacja, las tapas, zamawianie jedzenia, zdrowy styl życia - aktywność, dobre i złe nawyki)

 

- Podróże i środki transportu (odgrywanie roli na dworcu, kupowanie biletu) / Mówienie o podróżach (plany na przyszłość)

 

- Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido (Opowiadanie o podróżach i doświadczeniach z przeszłości (niezwiązanych z teraźniejszością) /Wartościowanie doświadczeń / relacja z imprezy urodzinowej, wydarzenia kulturalnego,  wycieczki, itp.

 

-Tryb rozkazujący ( 2 i 3 os.l.poj) jako nieodłączny element codziennej konwersacji

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu , słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w sytuacjach dnia codziennego. Będzie rozumiał proste wypowiedzi na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpozna najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, w restauracji, itp. Zdobędzie narzędzia niezbędne do opowiadania o sobie, swoich planach, preferencjach, upodobaniach, czy minionych wydarzeniach.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w  trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie. Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej, czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy z życia codziennego (objęte tematyką kursu). Kluczowe będzie stymulowanie aktywności uczących się, tak aby mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania i wyciągania wniosków. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia: materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne, wybrane elementy z podręczników do nauki j.hiszp., ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów