Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sé comunicarme en español- kurs j. hiszpańskiego A2

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 17.04.2023 19:00 - 20:30
2. poniedziałek 24.04.2023 19:00 - 20:30
3. poniedziałek 8.05.2023 19:00 - 20:30
4. poniedziałek 15.05.2023 19:00 - 20:30
5. poniedziałek 22.05.2023 19:00 - 20:30
6. poniedziałek 29.05.2023 19:00 - 20:30
7. poniedziałek 5.06.2023 19:00 - 20:30
8. poniedziałek 12.06.2023 19:00 - 20:30
9. poniedziałek 19.06.2023 19:00 - 20:30
10. poniedziałek 26.06.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się j. hiszpańskim na poziomie A1 plus (rozumieją i potrafią stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego) i pragną kontynuować przygodę z językiem. Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale także wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia „mini „ dyskusji oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, swobodę wypowiedzi, tak, aby bez wysiłku używać poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych w życiu codziennym.

Tematyka kursu

 

Poszerzamy słownictwo oraz doskonalimy umiejętności gramatyczne, tak aby usprawnić komunikację. Tematyka zajęć odpowiada poziomowi A2 i obejmuje szeroko rozumiane życie codzienne, a w szczególności zagadnienia związane z podróżowaniem :

 

- pory roku i aktywności im towarzyszące

 

-  planowanie podróży

 

-  bilety lotnicze i kolejowe

 

- jak się odnaleźć na lotnisku

 

- ...i w hotelu

 

- oraz jak się nie zgubić w nowym miejscu

 

- podróże kształcą

 

- swobodne relacjonowanie wydarzeń w czasie teraźniejszym i przeszłym, ze szczególnym naciskiem na poprawne użycie czasów przeszłych

 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu , słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w sytuacjach dnia codziennego. Będzie rozumiał proste wypowiedzi na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpozna najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, w restauracji, itp. Zdobędzie narzędzia niezbędne do opowiadania o sobie , swoich planach , preferencjach, upodobaniach , czy minionych wydarzeniach.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w  trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie . Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej , czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy z życia codziennego ( objęte tematyką kursu) . Kluczowe będzie stymulowanie aktywności uczących się , tak aby mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania i wyciągania wniosków. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia : materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne , wybrane elementy z podręczników do nauki j.hiszp, ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.