Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sé comunicarme en español- kurs j. hiszpańskiego A2 plus- B1

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 30.10.2023 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 6.11.2023 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 13.11.2023 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 20.11.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 27.11.2023 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 4.12.2023 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 11.12.2023 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 18.12.2023 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 8.01.2024 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się j. hiszpańskim na poziomie A2, czyli  potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych i pragną doskonalić swoje umiejętności poprzez poszerzenie słownictwa i pracę nad płynnością i poprawnością wypowiedzi. Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale także wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia mini-dyskusji oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, swobodę wypowiedzi, tak, aby bez wysiłku używać poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych w życiu codziennym.

 

 

Tematyka kursu

 

 

Poszerzamy słownictwo oraz doskonalimy umiejętności gramatyczne, tak aby usprawnić komunikację. Tematyka zajęć odpowiada poziomowi A2 plus /B1 i obejmuje :

 

- Ciało ludzkie, dolegliwości i leczenie

 

- Środowisko przyrodnicze / ekologia i recykling

 

- Postanowienia noworoczne / obietnice

 

- Wyrażanie uczuć / proszenie i udzielanie rad/ składanie próśb/ reagowanie na prośby

dawanie wymówek/wyrażanie usprawiedliwienia / powodu dla danej sytuacji/ wyrażanie grzeczności

 

- swobodne relacjonowanie wydarzeń w czasie teraźniejszym i przeszłym, ze szczególnym naciskiem na poprawne użycie czasów przeszłych

 

- najpopularniejsze hiszpańskie peryfrazy

 

- tryb przypuszczający condicional simple

struktury: yo en tu lugar / yo que tú / yo + condicional simple; podrías, deberías, tendrías que  + infinitivo

 

czas przyszły Futuro Imperfecto

 

-zdania warunkowe I typu: Si + presente + futuro imperfecto

 

 

 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu , słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w sytuacjach dnia codziennego. Będzie rozumiał wypowiedzi na temat wydarzeń z życia codziennego, potrafił prezentować i argumentować swoje stanowisko podając argumenty za i przeciw, udzielać porad, usprawiedliwiać się stosując różne czasy lub struktury, negocjować plany oraz rozumiał teksty czytane i słuchane w zakresie problematyki związanej ze swoim otoczeniem.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie. Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej  czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy z życia codziennego (objęte tematyką kursu). Kluczowe będzie stymulowanie aktywności uczących się, tak aby mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania i wyciągania wniosków. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia: materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne, wybrane elementy z podręczników do nauki j.hiszp., ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów