Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Sekrety grzybowego świata

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz, dr Karolina Górzyńska, mgr Martyna Dominiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

(1) Prezentacja wiedzy o różnorodności budowy, zarodników, cykli życiowych i sposobów życia grzybów – organizmów obecnie intensywnie badanych przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny (od mykologów, biologów molekularnych po informatyków).

(2) Pokazanie efektów ekologicznych i ewolucyjnych interakcji grzybów z roślinami.

(3) Zapoznanie słuchaczy z najgroźniejszymi obecnie chorobami roślin uprawnych i zwierząt .

(4) Zapoznanie słuchaczy z innowacjami ułatwiającymi życie człowiekowi, które powstały w wyniku obserwacji i badań grzybów.

Tematyka kursu

 1. Skąd się wzięły grzyby? Miejsce grzybów na drzewie życia i próba uporządkowania różnorodności ich budowy.
 2. Grzybowy seks: różnorodność płci grzybów, jak doszło do jej powstania, jak powstaje grzybnia i zarodnik oraz cykl paraseksualny.
 3. Grzybowy internet: budowa i funkcjonowanie podziemnego mycelium.
 4. Grzyby i rośliny: „rozmowy” roślin z grzybami i „rozmowy” roślin między sobą z wykorzystaniem grzybów.
 5. Grzyby fitopatogenne i entomopatogenne: najgroźniejsze choroby roślin i zwierząt.
 6. Grzyby i człowiek: od penicyliny przez produkcję chleba i piwa do konstrukcji sieci kolejowych i telefonicznych.
 7. Porosty: symbioza grzyb-glon czy przypadkowe połączenie dwóch organizmów?

Efekty kształcenia

 1. Słuchacz będzie potrafił wyjaśnić różnice między grzybami a roślinami i zwierzętami oraz przedstawić najważniejsze kroki w ewolucji grzybów.
 2. Słuchacz będzie potrafił taksonomicznie zidentyfikować wybrane grzyby (również grzyby tzw. jadalne dla człowieka) i umieścić je w większych jednostkach systematycznych.
 3. Słuchacz będzie potrafił wymienić najgroźniejsze choroby roślin i zwierząt wywołane przez grzyby.
 4. Słuchacz będzie potrafił omówić najważniejsze innowacje technologiczne w życiu człowieka dokonane w wyniku prowadzenia badań dotyczących grzybów.
 5. Słuchacz zostanie uświadomiony, poprzez otrzymaną wiedzę, jak ważną grupą organizmów są grzyby w przyrodzie i w związku z tym wzrośnie jego poczucie odpowiedzialności za ochronę tej grupy organizmów.

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.