Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Siedem Sztuk Wyzwolonych (Septem Artes Liberales) ze szczególnym uwzględnieniem miejsca retoryki w tzw. trivium

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 12:00 - 13:30
2. sobota 27.10.2018 12:00 - 13:30
3. sobota 10.11.2018 12:00 - 13:30
4. sobota 17.11.2018 12:00 - 13:30
5. sobota 24.11.2018 12:00 - 13:30
6. sobota 1.12.2018 12:00 - 13:30
7. sobota 8.12.2018 12:00 - 13:30
8. sobota 15.12.2018 12:00 - 13:30
9. sobota 12.01.2019 12:00 - 13:30
10. sobota 19.01.2019 12:00 - 13:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu prowadzonego w postaci warsztatów jest w pierwszej kolejności przekazanie wiedzy dotyczącej Artes liberales, czyli „sztuk wyzwolonych”, według klasyfikacji podanej przez rzymskiego prawnika, Martianusa Capellę w V w. n.e., potem, poprzez warsztaty praktyczne, przygotowanie do napisania wybranego przez uczestnika kursu tzw. wstępnego ćwiczenia retorycznego (progymnasmaton) z listy najpopularniejszych w szkołach retorycznych ćwiczeń umożliwiających adeptowi sztuki dobrego mówienia wzbicie się z poziomu gramatyki (pierwsza ze sztuk trivium) na poziom retoryki (druga ze sztuk trivium).

Tematyka kursu

Ukazanie siedmiu Sztuk Wyzwolonych (Artes liberales) jako podstawy programów edukacyjnych począwszy od starożytności, przez średniowiecze i czasy współczesne; przyjęcie podziału artes liberales zgodnie z klasyfikacją rzymskiego prawnika Martianusa Capelli wraz z podziałem na trzy „humanistyczne” artes: gramatykę, retorykę i dialektykę (trivium) oraz cztery (quadrivium) odnoszące się do „nauk przyrodniczych”: arytmetykę, muzykę, geometrię i astronomię; szczegółowe omówienie trivium z naciskiem na rolę retoryki w procesie edukacyjnym; pokazanie sposobu, w jaki słuchacz przechodził z poziomu gramatyki (umiejętność poprawnego mówienia) na poziom retoryki (umiejętność ozdobnego mówienia) w ramach przyswajania sobie „wstępnych ćwiczeń retorycznych” (analiza na wybranych przykładach); przedstawienie podstawowych ćwiczeń retorycznych i pomoc przy opracowaniu wybranego ćwiczenia przez uczestnika kursu.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat trivium i quadrivium, umiejętne określenie miejsca poszczególnych rodzajów Sztuk Wyzwolonych, zdobycie umiejętności pracy nad formą wypowiedzi retorycznej jako wyposażonej w środki argumentacyjne oraz w „ozdobność” (szatę językową), ostatecznie wykazanie się zdolnością napisania „wstępnego ćwiczenia retorycznego” w wybranym samodzielnie rodzaju z proponowanej przez prowadzącego listy.

Metody pracy

Wprowadzenie teoretyczne, przedstawienie przykładów, praktyczne zastosowanie wiedzy w pisaniu własnego ćwiczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przedstawienie przed audytorium słuchaczy przygotowanego ćwiczenia retorycznego z objaśnieniem zastosowanych środków perswazyjnych (argumentacja i warstwa leksykalna).