Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Sinice w natarciu- o zagrożeniach, ochronie i rekultywacji jezior

Prowadzący: dr Agnieszka Budzyńska, dr hab. Renata Dondajewska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 17:00 - 19:15
2. wtorek 24.03.2020 17:00 - 19:15
3. wtorek 31.03.2020 17:00 - 19:15
4. wtorek 7.04.2020 17:00 - 19:15
5. wtorek 14.04.2020 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej problematyki szeroko rozumianej jakości wód powierzchniowych, ze szczególnym naciskiem na proces degradacji jezior, manifestującej się zakwitami sinic, oraz zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych zmierzających do poprawy stanu wód.

Tematyka kursu

Sinice, będące mikroskopijnymi organizmami wodnymi, cieszą się złą sławą z uwagi na masowe pojawianie się w wodach jeziornych i morskich, uniemożliwiające ich gospodarcze wykorzystanie i rekreację. Zakwity wód wynikają z naturalnych przystosowań tej grupy organizmów, z drugiej strony - warunki do tworzenia silnych zakwitów kształtuje człowiek, wprowadzając do wód powierzchniowych nadmierne ilości zanieczyszczeń, w tym składników odżywczych. Zdegradowane jeziora wymagają często nie tylko działań profilaktycznych, ochronnych, lecz często naprawczych, rekultywacyjnych. Ich powodzenie przywraca możliwość bezpiecznej kąpieli i wędkowania, lecz nie jest procesem szybkim i prostym. Jak wyglądają owe „straszne” sinice? Co sprawia, że stanowią zagrożenie dla człowieka i ekosystemów jezior? Jak możemy chronić jeziora przed ich zakwitami? Jakimi metodami naprawczymi dysponuje człowiek? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w roku kursu.

Efekty kształcenia

Słuchacz po zakończeniu kursu:

- opisuje grupę organizmów zwaną sinicami, wykazując ich negatywny wpływ na jakość wód i inne organizmy występujące w jeziorach

- zna warunki sprzyjające sinicowym zakwitom wody;

- wymienia i opisuje źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

- rozumie potrzebę ochrony ekosystemów wodnych, potrafi zaproponować metody działań naprawczych (rekultywacyjnych), zmierzających do poprawy jakości wód jeziornych.

Metody pracy

wykład otwarty oraz warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.