Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Skandal w sztuce (co nas obraża i dlaczego)

Prowadzący: mgr Marek Sulik


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 16:00 - 17:30
2. wtorek 2.02.2021 16:00 - 17:30
3. wtorek 9.02.2021 16:00 - 17:30
4. wtorek 16.02.2021 16:00 - 17:30
5. wtorek 23.02.2021 16:00 - 17:30
6. wtorek 2.03.2021 16:00 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika kursu umiejętności odtworzenia omówionych zagadnień. Słuchacz jest w stanie interpretować zagadnienia w oparciu o wiedzę przyswojoną na zajęciach, jak również własne przemyślenia i wnioski.

Tematyka kursu

Kurs dotyczy zagadnienia dzieł sztuki, których recepcja związana była z poczuciem obrazy i skandalu.

Efekty kształcenia

Słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu „skandalicznych” dzieł sztuki, w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Słuchacz dostrzega zależności pomiędzy wydarzeniami występującymi w ramach rozwoju sztuki.

Słuchacz rozpoznaje i rozumie zjawiska historyczno-artystyczne w odniesieniu do sztuki dawnej i współczesnej. Słuchacz opanowuje podstawową terminologię fachową z zakresu szeroko pojętej kultury wizualnej.

Metody pracy

Wykład połączony z prezentacją wizualną i dyskusją konserwatoryjną.

Uczestnik ma możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach , podjęcia dyskusji, zaproponowania własnych interpretacji. Oprócz obiektów przedstawianych przez prowadzącego zajęcia, słuchacz może zaprezentować dzieła wskazane przez siebie i włączyć je w tok dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny