Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Skuteczna komunikacja: przez rozmowę do celu

Prowadzący: dr Marek Poniedziałek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:00 - 19:15
2. piątek 23.03.2018 17:00 - 19:15
3. piątek 30.03.2018 17:00 - 19:15
4. piątek 6.04.2018 17:00 - 19:15
5. piątek 13.04.2018 17:00 - 19:15
6. piątek 20.04.2018 17:00 - 19:15
7. piątek 27.04.2018 17:00 - 18:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Nabycie przez słuchaczy odpowiedniej kompetencji komunikacyjnej polegającej na umiejętności oceny trafności i skuteczności osoby komunikującej się czy też celu, jaki osiąga ona w komunikacji

Tematyka kursu

Zajęcia dotyczą ludzkiej komunikacji i podstawowych procesów niezbędnych dla komunikowania się: spostrzegania, języka, komunikacji niewerbalnej, słuchania oraz rozumienia i utrzymania związków międzyludzkich.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu definiuje pojęcie komunikacji, rozumie ważną rolę, jaką odgrywają wiadomości niewerbalne w komunikacji i potrafi dostosować mowę ciała do określonych sytuacji, rozumie istotę słuchania aktywnego i potrafi odbierać, tworzyć znaczenie i kompetentnie reagować na  przekazywane wiadomości, rozumie i wykorzystuje sprzężenie zwrotne i parafrazowanie, Świadomie kreuje swój wizerunek i wpływa na wywieranie wrażenia.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego i materiały audiowizualne; ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wyboru

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów