Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Skuteczna komunikacja: przez rozmowę do celu

Prowadzący: dr Marek Poniedziałek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:00 - 19:15
2. piątek 23.03.2018 17:00 - 19:15
3. piątek 30.03.2018 17:00 - 19:15
4. piątek 6.04.2018 17:00 - 19:15
5. piątek 13.04.2018 17:00 - 19:15
6. piątek 20.04.2018 17:00 - 19:15
7. piątek 27.04.2018 17:00 - 18:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Nabycie przez słuchaczy odpowiedniej kompetencji komunikacyjnej polegającej na umiejętności oceny trafności i skuteczności osoby komunikującej się czy też celu, jaki osiąga ona w komunikacji

Tematyka kursu

Zajęcia dotyczą ludzkiej komunikacji i podstawowych procesów niezbędnych dla komunikowania się: spostrzegania, języka, komunikacji niewerbalnej, słuchania oraz rozumienia i utrzymania związków międzyludzkich.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu definiuje pojęcie komunikacji, rozumie ważną rolę, jaką odgrywają wiadomości niewerbalne w komunikacji i potrafi dostosować mowę ciała do określonych sytuacji, rozumie istotę słuchania aktywnego i potrafi odbierać, tworzyć znaczenie i kompetentnie reagować na  przekazywane wiadomości, rozumie i wykorzystuje sprzężenie zwrotne i parafrazowanie, Świadomie kreuje swój wizerunek i wpływa na wywieranie wrażenia.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego i materiały audiowizualne; ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wyboru