Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Skuteczna nauka języków obcych

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.03.2020 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.04.2020 18:30 - 20:00
4. wtorek 21.04.2020 18:30 - 20:00
5. wtorek 28.04.2020 18:30 - 20:00
6. wtorek 12.05.2020 18:30 - 20:00
7. wtorek 19.05.2020 18:30 - 20:00
8. wtorek 26.05.2020 18:30 - 20:00
9. wtorek 2.06.2020 18:30 - 20:00
10. wtorek 9.06.2020 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania własnej ścieżki nauki języka obcego, zarówno w ramach nauki indywidualnej, jak i jako dodatku do kursu pod opieką lektora. Poznane przez kursantów metody i techniki pozwolą na skuteczny rozwój kompetencji językowych i kulturowych.

Tematyka kursu

Podstawy glottodydaktyki: najważniejsze pojęcia i odkrycia dotyczące nauki języków obcych; metody akwizycji języka obcego. Terminologia, fakty, historia i współczesność nauki języków obcych.

Praktyczne przygotowanie do nauki języka obcego: określenie celów, zebranie niezbędnych materiałów, planowanie nauki w odniesieniu do możliwości czasowych, wybór metod nauki, w tym nauki samodzielnej lub pod opieką lektora.

Architektura procesu nauki języka obcego: metody przyswajania słownictwa, nauka gramatyki, utrwalanie materiału, kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauce języka, dobór i wykorzystanie materiałów pozadydaktycznych, znajdowanie możliwości konwersacyjnych.

Psychologiczny aspekt nauki języka obcego: przezwyciężanie barier, zrównoważona nauka, uważność (mindfulness) jako metoda zwiększenia skuteczności procesu, sztuka samokontrolowania postępów i regularności.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • posiada wiedzę dotyczącą podstaw glottodydaktyki, w tym najczęściej używanych terminów
  • potrafi wskazać cel i rozplanować program nauki języka obcego
  • dzięki wiedzy o procesach psychologicznych związanych z przyswajaniem wiedzy i umiejętności jest w stanie zrealizować zaplanowany program i przezwyciężyć ewentualne trudności
  • orientuje się w metodach i technikach zwiększania skuteczności nauki
  • ma świadomość roli kompetencji kulturowych i interkulturowych w skutecznej nauce języka obcego

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Część wykładowa, dyskusja, zajęcia w parach, indywidualne konsultacje, omówienie celów i ewaluacja postępów. Zadania domowe w formie fragmentów tekstów do przeczytania lub ćwiczeń do wykonania.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny w formie rozmowy