Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Skuteczność i profesjonalizm wystąpień publicznych

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska, dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.01.2019 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 28.01.2019 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 4.02.2019 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 11.02.2019 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 18.02.2019 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 25.02.2019 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowywania prezentacji multimedialnych (m.in. sposób umieszczania informacji, forma graficzna, wielkość i kolor czcionki, poprawność językowa, ilość informacji na slajdzie, długość prezentacji a ilość slajdów, ilustracja graficzna, wykorzystanie wykresów i diagramów);

- zapoznanie uczestników ze standardem prostej polszczyzny;

- wprowadzenie elementów warsztatu dobrego mówcy – jak mówić, by nas słuchano, jak mówić, by nas rozumiano;

- zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi podczas wystąpień publicznych (tempo mówienia, mowa ciała, strategie komunikacyjne, perswazja);

- zapoznanie uczestników z wybranymi zasadami wykorzystania tzw. prostej polszczyzny w przygotowaniu językowym informacji zamieszczanych w prezentacji;

- analiza pozytywnych i negatywnych przykładów prezentacji, a także wskazanie sposobów ich poprawy;

- wskazanie wybranych technik wpływających na manipulowanie odbiorcą.

Tematyka kursu

 1. Prezentacja multimedialna w procesie komunikacji.
 2. Sposoby językowego przygotowania prezentacji multimedialnej (z wykorzystaniem zasad tzw. prostego języka).
 3. Zasady graficznego opracowania danych zamieszczanych w prezentacjach.
 4. Analiza wybranych prezentacji multimedialnych od kątem ich zgodności z zasadami warunkującymi skuteczność przygotowanej prezentacji.
 5. Rzetelność czy manipulacja danymi?
 6. Warsztat dobrego mówcy.
 7. Standard prostej polszczyzny.
 8. Jak mówić, by nas słuchano? Jak mówić, by nas rozumiano?

Efekty kształcenia

Po zakończonym cyklu spotkań uczestnik powinien:

- znać zasady pozwalające na przygotowanie merytorycznej i skutecznej prezentacji multimedialnej;

- umieć wykorzystywać nabyte wiadomości z zakresu prostej polszczyzny w przygotowywaniu wystąpień publicznych;

- umieć przygotować tekst przemówienia w standardzie prostej polszczyzny;

- umieć wykorzystywać nabyte wiadomości w procesie przygotowania własnej prezentacji multimedialnej i wystąpienia publicznego.

Metody pracy

elementy metody eksponującej (wykład, filmy instruktażowe)

metoda problemowa (dyskusje, burza mózgów)

metody aktywizujące (metoda przypadków)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- przygotowanie, zaprezentowanie i omówienie własnej prezentacji lub wystąpienia publicznego realizujących prezentowane podczas zajęć zasady.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów