Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Skuteczny dialog z dzieckiem

Prowadzący: mgr Emilia Wieczorek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.03.2019 17:00 - 20:00
2. czwartek 28.03.2019 17:00 - 20:00
3. piątek 5.04.2019 17:00 - 20:00
4. piątek 12.04.2019 17:00 - 20:00
5. piątek 19.04.2019 17:00 - 20:00
6. piątek 26.04.2019 17:00 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Poznanie emocji dziecka ich niecodziennych przejawów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Poznanie błędów w komunikowaniu się z dzieckiem i sposobów ich eliminowania.
 • Zapoznanie się ze strategiami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w komunikacji.
 • Analiza własnych doświadczeń i praca coachingowa nad eliminacją błędów.

Tematyka kursu

 1. Dziecko i jego emocje. Jak pomóc razić sobie z emocjami?
 2. Zrób to ze mną, albo z nim! – skuteczne zachęcanie do współpracy.
 3. Kara to największy wróg autorytetu opiekuna.
 4. Konstruktywna krytyka szansą na lepsze jutro.
 5. „Nie” to nie jest dobre słowo.
 6. Zrób to sam – radość z samodzielności dziecka.

      7.Gloryfikacja dziecka – jak rozsądnie chwalić?

      8.Życie to nie tatr, dziecko to nie aktor. Uwolnienie od ról.

 1. Trudne tematy – jak rozmawiać o sprawach trudnych?
 2. Zaliczenie i warsztat podsumowujący

Efekty kształcenia

 • Uczestnik zna sposoby radzenia sobie z emocjami dziecka i potrafi zdiagnozować stany emocjonalne oraz ich przyczyny.
 • Uczestnik potrafi motywować dziecko do podejmowania twórczej pracy z innymi oraz samodzielnych działań.
 • Uczestnik wzbogaci swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Uczestnik eliminuje błędy w kontaktach z dzieckiem.

Metody pracy

 • burza mózgów, dyskusja,
 • wykład (problemowy, konwersatoryjny),
 • drama (gry dramowe),
 • mapa myśli,
 • pokaz, film.
 • konsultacje grupowe
 • ćwiczenia praktyczne w parach i małych grupach
 • klasyczna metoda problemowa
 • praca warsztatowa z elementami Design Thinking
 • opcjonalnie dla chętnych: lektura wskazanych tekstów źródłowych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów