Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Skuteczny dialog z dzieckiem

Prowadzący: mgr Emilia Wieczorek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.03.2019 17:00 - 20:00
2. czwartek 28.03.2019 17:00 - 20:00
3. piątek 5.04.2019 17:00 - 20:00
4. piątek 12.04.2019 17:00 - 20:00
5. piątek 19.04.2019 17:00 - 20:00
6. piątek 26.04.2019 17:00 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Poznanie emocji dziecka ich niecodziennych przejawów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Poznanie błędów w komunikowaniu się z dzieckiem i sposobów ich eliminowania.
 • Zapoznanie się ze strategiami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w komunikacji.
 • Analiza własnych doświadczeń i praca coachingowa nad eliminacją błędów.

Tematyka kursu

 1. Dziecko i jego emocje. Jak pomóc razić sobie z emocjami?
 2. Zrób to ze mną, albo z nim! – skuteczne zachęcanie do współpracy.
 3. Kara to największy wróg autorytetu opiekuna.
 4. Konstruktywna krytyka szansą na lepsze jutro.
 5. „Nie” to nie jest dobre słowo.
 6. Zrób to sam – radość z samodzielności dziecka.

      7.Gloryfikacja dziecka – jak rozsądnie chwalić?

      8.Życie to nie tatr, dziecko to nie aktor. Uwolnienie od ról.

 1. Trudne tematy – jak rozmawiać o sprawach trudnych?
 2. Zaliczenie i warsztat podsumowujący

Efekty kształcenia

 • Uczestnik zna sposoby radzenia sobie z emocjami dziecka i potrafi zdiagnozować stany emocjonalne oraz ich przyczyny.
 • Uczestnik potrafi motywować dziecko do podejmowania twórczej pracy z innymi oraz samodzielnych działań.
 • Uczestnik wzbogaci swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Uczestnik eliminuje błędy w kontaktach z dzieckiem.

Metody pracy

 • burza mózgów, dyskusja,
 • wykład (problemowy, konwersatoryjny),
 • drama (gry dramowe),
 • mapa myśli,
 • pokaz, film.
 • konsultacje grupowe
 • ćwiczenia praktyczne w parach i małych grupach
 • klasyczna metoda problemowa
 • praca warsztatowa z elementami Design Thinking
 • opcjonalnie dla chętnych: lektura wskazanych tekstów źródłowych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.