Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Słowiańszczyzna- swojska i nieznana

Prowadzący: dr Artur Stęplewski, dr Anna Skibska, dr Marinko Zekić, dr Wojciech Jóźwiak, dr Urszula Kowalska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 17:30 - 19:00
2. środa 21.03.2018 17:30 - 19:00
3. środa 28.03.2018 17:30 - 19:00
4. środa 4.04.2018 17:30 - 19:00
5. środa 11.04.2018 17:30 - 19:00
6. środa 18.04.2018 17:30 - 19:00
7. środa 25.04.2018 17:30 - 19:00
8. środa 9.05.2018 17:30 - 19:00
9. środa 16.05.2018 17:30 - 19:00
10. środa 23.05.2018 17:30 - 19:00
11. środa 30.05.2018 17:30 - 19:00
12. środa 6.06.2018 17:30 - 19:00
13. środa 13.06.2018 17:30 - 19:00
14. środa 20.06.2018 17:30 - 19:00
15. środa 27.06.2018 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Polacy, Łużyczanie, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie, Rusini, Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Bośniacy, Czarnogórcy, Macedończycy, Bułgarzy – tak podobni? tak różni?

Odpowiedzi na te pytania znajdą się w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Z różnych perspektyw: historycznej, literackiej, językoznawczej, kulturowej przedstawią oni najważniejsze aspekty życia Słowian, autostereotypów, relacji z sąsiadami. I odpowiedzą na pytanie, czy wciąż istotnym elementem naszego życia kulturowego jest świadomość słowiańskiej wspólnoty.

Tematyka kursu

 1. Slawistyka – jak badać różnorodność?
 2. Kim byli Prasłowianie? O ich początkach, historii, archeologii i mitologii.
 3. W bałkańskim tyglu.
 4. Słowianie i ich sąsiedzi.
 5. O czym i jak piszą Słowianie? Krótki kurs czytania tekstów literackich.
 6. Poezja czy proza – o popularnych gatunkach literackich i ich znaczeniu.
 7. Alchemik, chemik, mag, (s)twórca w kulturach Słowian. Magiczna Praga, sztukmistrz z Lublina, wiedźmy i wiedźmini.
 8. Stereotypy o Słowianach w światowym kinie.
 9. Piwo, wódka czy rakija? Słowiańska kultura stołu i biesiadowania.
 10. Perun – Bóg – Gospodin – Allah – Latający Potwór Spaghetti – religijność Słowian.
 11. Folklor – disco-polo – turbofolk.
 12. Słowiański gender?
 13. Języki słowiańskie na wakacje. Jak dzięki kilku chwytom gramatycznym porozumieć się z innymi Słowianami.
 14. Językowy obraz świata Słowian.
 15. Alfabety Słowian – runy, głagolica, cyrylica, łacinki.

Efekty kształcenia

P3U_W

Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli, a ponadto w określonych dziedzinach w szerszym zakresie wybrane fakty, pojęcia i zależności

P3U_U

Potrafi uczyć się w części samodzielnie pod kierunkiem w zorganizowanej formie

P3U_K

Jest gotów do przynależenia do wspólnot różnego rodzaju, funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz podejmowania podstawowych powinności z tego wynikających

Metody pracy

metoda podająca (akroamatyczna): wykład z prezentacjami PowerPoint, projekcje filmów i nagrań piosenek (Youtube)

metoda poszukująca (erotematyczna): ćwiczenia związane z interpretacją tekstów i/lub dyskusje problemowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów