Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Słowiańszczyzna- swojska i nieznana

Prowadzący: dr Artur Stęplewski, dr Anna Skibska, dr Marinko Zekić, dr Wojciech Jóźwiak, dr Urszula Kowalska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 8.03.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 17:30 - 19:00
2. środa 21.03.2018 17:30 - 19:00
3. środa 28.03.2018 17:30 - 19:00
4. środa 4.04.2018 17:30 - 19:00
5. środa 11.04.2018 17:30 - 19:00
6. środa 18.04.2018 17:30 - 19:00
7. środa 25.04.2018 17:30 - 19:00
8. środa 9.05.2018 17:30 - 19:00
9. środa 16.05.2018 17:30 - 19:00
10. środa 23.05.2018 17:30 - 19:00
11. środa 30.05.2018 17:30 - 19:00
12. środa 6.06.2018 17:30 - 19:00
13. środa 13.06.2018 17:30 - 19:00
14. środa 20.06.2018 17:30 - 19:00
15. środa 27.06.2018 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Polacy, Łużyczanie, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie, Rusini, Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Bośniacy, Czarnogórcy, Macedończycy, Bułgarzy – tak podobni? tak różni?

Odpowiedzi na te pytania znajdą się w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Z różnych perspektyw: historycznej, literackiej, językoznawczej, kulturowej przedstawią oni najważniejsze aspekty życia Słowian, autostereotypów, relacji z sąsiadami. I odpowiedzą na pytanie, czy wciąż istotnym elementem naszego życia kulturowego jest świadomość słowiańskiej wspólnoty.

Tematyka kursu

 1. Slawistyka – jak badać różnorodność?
 2. Kim byli Prasłowianie? O ich początkach, historii, archeologii i mitologii.
 3. W bałkańskim tyglu.
 4. Słowianie i ich sąsiedzi.
 5. O czym i jak piszą Słowianie? Krótki kurs czytania tekstów literackich.
 6. Poezja czy proza – o popularnych gatunkach literackich i ich znaczeniu.
 7. Alchemik, chemik, mag, (s)twórca w kulturach Słowian. Magiczna Praga, sztukmistrz z Lublina, wiedźmy i wiedźmini.
 8. Stereotypy o Słowianach w światowym kinie.
 9. Piwo, wódka czy rakija? Słowiańska kultura stołu i biesiadowania.
 10. Perun – Bóg – Gospodin – Allah – Latający Potwór Spaghetti – religijność Słowian.
 11. Folklor – disco-polo – turbofolk.
 12. Słowiański gender?
 13. Języki słowiańskie na wakacje. Jak dzięki kilku chwytom gramatycznym porozumieć się z innymi Słowianami.
 14. Językowy obraz świata Słowian.
 15. Alfabety Słowian – runy, głagolica, cyrylica, łacinki.

Efekty kształcenia

P3U_W

Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli, a ponadto w określonych dziedzinach w szerszym zakresie wybrane fakty, pojęcia i zależności

P3U_U

Potrafi uczyć się w części samodzielnie pod kierunkiem w zorganizowanej formie

P3U_K

Jest gotów do przynależenia do wspólnot różnego rodzaju, funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz podejmowania podstawowych powinności z tego wynikających

Metody pracy

metoda podająca (akroamatyczna): wykład z prezentacjami PowerPoint, projekcje filmów i nagrań piosenek (Youtube)

metoda poszukująca (erotematyczna): ćwiczenia związane z interpretacją tekstów i/lub dyskusje problemowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.