Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Słucham muzyki z dzieckiem

Prowadzący: dr Beata Michalak-Konieczna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:30 - 19:00
2. wtorek 5.04.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 12.04.2022 17:30 - 19:00
4. wtorek 19.04.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 26.04.2022 17:30 - 19:00
6. wtorek 10.05.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 17.05.2022 17:30 - 19:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- rozwijanie umiejętności słuchania muzyki, przygotowanie do rozwijania umiejętności słuchania muzyki przez dziecko,

- zapoznanie z metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,

- wykorzystanie elementów systemu edukacji muzycznej Carla Orffa,

- tworzenie muzogramów

Tematyka kursu

Słuchanie muzyki a muzyczny rozwój dziecka.

Słuchanie muzyki pod kątem prostych form: AB, ABA, rondo, wariacje

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

System edukacji muzycznej Carla Orffa a słuchanie muzyki

Rola zajęć muzyczno-ruchowych w uwrażliwianiu na elementy i budowę utworu muzycznego

Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w tworzeniu prostych form muzycznych i akompaniowaniu do muzyki

Niekonwencjonalny zapis różnych form akompaniamentu do muzyki.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

- wzbogaca swoją wiedzę w zakresie udziału percepcji muzyki w muzycznym rozwoju dziecka,

- rozpoznaje proste formy muzyczne i w sposób symboliczny zapisuje ich konstrukcję,

- poznaje literaturę muzyczną przydatną umuzykalnianiu dzieci,

- tworzy akompaniament do muzyki posługując się metodą Batii Strauss,

- wykorzystuje instrumentarium Orffa tworząc akompaniament do muzyki,

- tworzy proste partytury posługując się zapisem symbolicznym odzwierciedlającym rytm i poszczególne instrumenty oraz obiekty brzmieniowe,

- tworzy muzogramy.

Metody pracy

pokaz multimedialny, percepcja muzyki, tworzenie i odtwarzanie muzyki przy pomocy instrumentarium Orffa oraz przedmiotów codziennego użytku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zaprezentowanie autorskiego scenariusza obejmującego zadania i ćwiczenia wpisujące się w tematykę zajęć.