Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Spacerkiem po Lizbonie, czyli o tym co warto zobaczyć w stolicy Portugalii, z elementami języka portugalskiego w podróży.

Prowadzący: dr Sylwia Mikołajczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski / portugalski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:00 - 19:30
2. środa 29.03.2017 18:00 - 19:30
3. środa 5.04.2017 18:00 - 19:30
4. środa 12.04.2017 18:00 - 19:30
5. środa 19.04.2017 18:00 - 19:30
6. środa 26.04.2017 18:00 - 19:30
7. środa 10.05.2017 18:00 - 19:30
8. środa 17.05.2017 18:00 - 19:30
9. środa 24.05.2017 18:00 - 19:30
10. środa 31.05.2017 18:00 - 19:30
11. środa 7.06.2017 18:00 - 19:30
12. środa 14.06.2017 18:00 - 19:30
13. środa 21.06.2017 18:00 - 20:15
14. środa 28.06.2017 18:00 - 20:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaznajomienie uczestników kursu z podstawami języka portugalskiego przydatnymi w podróży oraz ciekawostkami z Lizbony.

Tematyka kursu

Praktyczne elementy języka portugalskiego z tematów związanych z podróżą – poziom A1. Poznawanie ciekawych zakątków Lizbony. Ciekawostki kulturowe m. in. fado i kulinaria. 

 

Efekty kształcenia

Słuchacze poznają podstawy komunikacyjne j. portugalskiego oraz wyrażenia przydatne w podróży. Umieją komunikować się w sytuacjach mogących wydarzyć się np.: na lotnisku, dworcu, itp.

Zdobywają wiedzę kulturową o stolicy Portugalii. 

Metody pracy

Ćwiczenia komunikacyjne i praca w parach. Symulacje sytuacji, które mogą w podróży się przydarzyć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny i egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów