Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Spadek. Dziedziczenie. Testament.

Prowadzący: prof. UAM Joanna Haberko


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.02.2017 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 27.02.2017 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 6.03.2017 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 13.03.2017 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 20.03.2017 17:00 - 19:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami prawa spadkowego. Uczestnicy będą umieli odróżnić zasady dziedziczenia ustawowego i na podstawie testamentu.

Tematyka kursu

  1. Powołanie spadkobiercy. Prawo do dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe
  2. Pojęcie i rodzaje testamentów.
  3. Zachowek
  4. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia
  5. Odpowiedzialność za długi spadkowe.

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić dziedziczenie ustawowe od testamentowego; sporządzić testament, ustalić zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w tym wskazać wysokość zachowku.

Metody pracy

Wykład interaktywny, ćwiczenia w grupach, rozwiązywanie kazusów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.