Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Specyfika prowadzenia działalności biznesowej w krajach Zatoki Perskiej

Prowadzący: dr Marcin Styszyński


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:00 - 18:30
2. środa 30.10.2019 17:00 - 18:30
3. środa 6.11.2019 17:00 - 18:30
4. środa 13.11.2019 17:00 - 18:30
5. środa 20.11.2019 17:00 - 18:30
6. środa 27.11.2019 17:00 - 18:30
7. środa 4.12.2019 17:00 - 19:15

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami kulturowymi, religijnymi, obyczajowymi, językowymi oraz politycznymi i społeczno-ekonomicznymi w krajach Zatoki Perskiej wpływającymi na skuteczność prowadzenia aktywności biznesowej.

Tematyka kursu

- Uwarunkowania kulturowe, religijne, obyczajowe w poszczególnych krajach Zatoki: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Kuwejt, Katar i Bahrajn.

- Zagadnienia społeczno-polityczne wpływające na prowadzenia działalności biznesowej w poszczególnych państwach Zatoki.

- Czynniki językowe oraz narzędzia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w rozmowach handlowych oraz innych, codziennych sytuacjach związanych z obecnością biznesową w Zatoce.

- Kwestie administracyjne, prawne i gospodarcze związane z prowadzeniem aktywności biznesowej w krajach Zatoki.

Efekty kształcenia

Zagadnienia poruszane z trakcie kursu pozwalają przygotować osoby podejmujące lub planujące podjąć aktywność biznesową w krajach Zatoki ze specyficznymi realiami kulturowymi, politycznymi, społeczno-obyczajowych oraz zagadnieniami administracyjnymi, prawnymi i gospodarczymi. Zapoznanie się z tematyką kursu ma ponadto przysłużyć się skuteczności prowadzenia działalności biznesowej na trudnych rynkach krajów Zatoki.   

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, wykład, praca w grupie, analiza przypadku, elementy warsztatu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów