Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Społeczna Kawiarnia Dyskusyjna- część 1

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 17.04.2022 17:00 - 19:15
2. niedziela 24.04.2022 17:00 - 19:15
3. niedziela 8.05.2022 17:00 - 19:15
4. niedziela 15.05.2022 17:00 - 19:15
5. niedziela 22.05.2022 17:00 - 19:15
6. niedziela 29.05.2022 17:00 - 19:15
7. niedziela 5.06.2022 17:00 - 19:15
8. niedziela 12.06.2022 17:00 - 19:15
9. niedziela 19.06.2022 17:00 - 19:15
10. niedziela 26.06.2022 17:00 - 19:15

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest podjęcie z uczestnikami dyskusji na temat zagadnień istotnych ze społeczno-kulturowego punktu widzenia. Tematyka proponowana do dyskusji obejmuje 15 zagadnień, dla których uczestnicy otrzymają materiały do zapoznania się. Każde zajęcia rozpoczynają prowadzący wprowadzeniem do tematu, a następnie rozpoczyna się dyskusja, która stanowi sedno zajęć.  Zajęcia mają mieć charakter interaktywny a głos uczestników reprezentujących różne środowiska i dysponujących zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym, ma dostarczać nowej wiedzy i rozwijać empatię, kompetencje komunikacyjne oraz zdolność do rozumienia innych. Tylko dla osób zainteresowanych aktywnym udziałem w dyskusji.

Tematyka kursu

  1. Życie ze zwierzętami: terapia czy skutek niedopasowania społecznego?

Terapie z udziałem zwierząt zyskują na popularności. Niektórzy zaś ludzie decydują się na zamieszkanie wśród zwierząt. Dlaczego to robią? Jakie są motywy ich działania? Co im takie postępowanie daje? Czy spełnia swoje zadania?

  1. Razem czy osobno?

Sytuacja pandemii spowodowała zupełnie niespotykane zatrzymanie świata: ograniczenie konsumpcji, zmiany wzorców zachowań, nowe sposoby zachowania wobec zagrożeń, zmiany w relacjach społecznych. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami o krytycznym charakterze, w których okazuje się, że współpraca i wsparcie społeczne są konieczne? Czy lepiej sobie poradzą społeczeństwa anonimowe czy małe lokalne społeczności? Czy w tych małych ludzie będą się wspierać, czy też stygmatyzować?

  1. Śmierć, eko-pochówki i tradycja

       Śmierć i pogrzeb człowieka, nie są już dzisiaj jednoznacznie interpretowanymi zwyczajami. Wraz z postępującą sekularyzacją społeczeństw kultury zachodniej pojawia się różnorodność form i rytuałów. Dla osób kierujących się ekologią ważne jest minimalizowanie swojego wpływu na otoczenie: czy temu mogą służyć eko-pochówki? A może ma sens przetwarzanie ludzkich prochów na błękitne diamenty?

  1. Paradoksy antropopresji. Zanieczyszczenie światłem, hałas, tłok.

       Antropopresja najczęściej analizowana jest kontekście przestrzennej ekspansji człowieka wchodzącego na tereny, na których dominowały dotąd inne gatunki. Jednym z bardziej zaskakujących zjawisk w ramach antropopresji jest zanieczyszczenie światłem. Na czym to zjawisko polega i jakie są jego konsekwencje? Mało kto zna także szczegóły dotyczące hałasu w toni morskiej. Jakie inne jeszcze skutki niesie działalność człowieka traktowanego jako gatunek inwazyjny?

  1. Nawrócenie czy opresyjna kolonizacja?

Działalność chrześcijańskich misjonarzy może być traktowana jako metafora wywierania wpływu na kultury tubylcze. Ich postrzeganie przez przybywających zazwyczaj było nacechowane chęcią zdominowania. Jak było w Kanadzie? Co działo się z dziećmi Indian. Jakim były poddawane procedurom? Ten schemat postępowania był podobny także w innych miejscach na świecie.

  1. Społeczny obraz obrońców zwierząt.

Czy postrzeganie osób działających na rzecz zwierząt obarczone jest stereotypowym myśleniem. Jak tacy ludzie są postrzegani? Dlaczego? Czy jest sens to zmieniać? Jak są widziani ich przeciwnicy?

  1. Czy Polacy ufają innym ludziom?

Budowanie zaufania jest jedną z kompetencji umożliwiających tworzenie relacji z obcymi ludźmi. Żeby ufać innym, trzeba jednak ufać sobie. Jakie są koszty zaufania? Jakie zyski? Czy rzeczywiście, jak pisał Francis Fukuyama, zaufanie jest niezbędne do budowania poczucia dobrostanu społecznego.

  1. Różnice kulturowe we współczesnym świecie?

Czy globalizacja i kulturowe zróżnicowanie świata niszczą stare tradycje? Czy jest szansa i możliwość walczenia o ich utrzymanie? A może konfrontacja z odmiennością kulturową jest korzystna? Czym jest globalizacja i na czym polega? Makdonaldyzacja? Westernizacja? Czy w obliczu globalnych wpływów można jeszcze utrzymać grupową tożsamość etniczną?

  1. Społeczne wizje starości.

Jak w swojej klasycznej pracy poświęconej starości wskazywała Simone de Beauvoir, cywilizacja zachodnia postrzega starość jako wyraz zaniedbania, własnej niefrasobliwości. Jest to stan niepożądany, którego należy za wszelką cenę unikać. Czy dziś, w starzejących się społeczeństwach można dostrzec zmiany w zakresie percepcji tej kategorii społecznej? Czy istnieją inne wizje starości? Czy w ogóle starość jest i czy może wymykać się stereotypowemu postrzeganiu.

  1. Nieposłuszeństwo obywatelskie.

Henry David Thoreau, prekursor nieposłuszeństwa obywatelskiego, jest ikoną ruchu obywatelskiego ukierunkowanego na demokrację i wyrażanie własnych opinii przez świadomego, aktywnego obywatela, który nie musi zgadzać się na obowiązujące prawne rozwiązania. To podejście zyskało ponadczasowy charakter i jest uniwersalnie wykorzystywane w różnych kontekstach kulturowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat aktualnych zjawisk z zakresu tzw. socjologii codzienności, a więc fenomenów pojawiających się w życiu społecznym i związanych z nim konsekwencji.

Metody pracy

dyskusja, seminarium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.