Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Społeczne konteksty starzenia się

Prowadzący: dr hab. Jakub Isański


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 16:30 - 18:00
2. czwartek 25.10.2018 16:30 - 18:00
3. czwartek 8.11.2018 16:30 - 18:00
4. czwartek 15.11.2018 16:30 - 18:00
5. czwartek 22.11.2018 16:30 - 18:00
6. czwartek 29.11.2018 16:30 - 18:00
7. czwartek 6.12.2018 16:30 - 18:00
8. czwartek 13.12.2018 16:30 - 18:00
9. czwartek 20.12.2018 16:30 - 18:00
10. czwartek 3.01.2019 16:30 - 18:00
11. czwartek 10.01.2019 16:30 - 18:00
12. czwartek 17.01.2019 16:30 - 18:00
13. czwartek 24.01.2019 16:30 - 18:00
14. czwartek 31.01.2019 16:30 - 18:00
15. czwartek 7.02.2019 16:30 - 18:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom społecznych kontekstów starości z różnych perspektyw. Uczestnicy zapoznają się z ograniczeniami i wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa dla wszystkich uczestników życia społecznego, z przykładami z życia codziennego.

Tematyka kursu

 1. Współczesne społeczeństwo polskie w kontekście starzenia się
 2. Gerontologia - definicje, historia i współczesne zadania
 3. Przemiany struktury społecznej - ilustracje demograficzne
 4. Rodzina i życie rodzinne a starość - od rodzin wielopokoleniowych do bezdzietności
 5. Zdrowie, choroba, starzenie się - medyczne i społeczne aspekty starości
 6. Niepełnosprawni i niepełnosprawność na tle przemian społecznych po 1989 roku
 7. Definicje śmierci i społeczne konteksty starości - społeczne role osób starszych
 8. Zdrowie i nierówności społeczne a dostęp do opieki medycznej
 9. Silver economy - aktywność ekonomiczna i społeczna osób starszych jako kapitał społeczny
 10. Społeczne konteksty zdrowia i choroby
 11. Choroby cywilizacyjne a starość
 12. Krajowa i międzynarodowa turystyka osób starszych - uzdrowiskowa, sanatoryjna, osiedleńcza
 13. Społeczna aktywność osób starszych - wspólnoty i stowarzyszenia
 14. Prezentacja multimedialna - jak przygotować prezentację
 15. Podsumowanie.

Efekty kształcenia

Wiedza na temat społecznych kontekstów starzenia się we współczesnym świecie, z uwzględnieniem wybranych aspektów ekonomicznych, psychologicznych, medycznych.

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną oraz dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie na podstawie przygotowanej przez słuchaczy prezentacji (prezentacja na jeden z wybranych tematów zajęć, 15 slajdów, z przykładem z życia codziennego; dla chętnych będzie możliwość pokazania prezentacji na ostatnich zajęciach).