Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Spory o prawa autorskie

Prowadzący: dr hab. Beata Przymuszała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 17:00 - 18:30
2. czwartek 24.10.2019 17:00 - 18:30
3. czwartek 7.11.2019 17:00 - 18:30
4. czwartek 14.11.2019 17:00 - 18:30
5. czwartek 21.11.2019 17:00 - 18:30
6. czwartek 28.11.2019 17:00 - 18:30
7. czwartek 5.12.2019 17:00 - 18:30
8. czwartek 12.12.2019 17:00 - 18:30
9. czwartek 19.12.2019 17:00 - 18:30
10. czwartek 9.01.2020 17:00 - 18:30
11. czwartek 16.01.2020 17:00 - 18:30
12. czwartek 23.01.2020 17:00 - 18:30
13. czwartek 30.01.2020 17:00 - 18:30
14. czwartek 6.02.2020 17:00 - 18:30
15. czwartek 13.02.2020 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaprezentowanie najważniejszych współczesnych problemów związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego w kulturze. Poznanie wybranych instytucji prawa autorskiego i cywilnego.

Tematyka kursu

Zajęcia mają wprowadzić w najważniejsze współczesne spory o pojmowanie praw autorskich i zakres ich ochrony. Współczesna kultura w szczególny sposób rozwija się  dzięki dostępności do różnego typu dzieł, co często powoduje konflikt z interesami twórców. Spory o prawa autorskie odsłaniają różne sposoby myślenia o kulturze: czy ma ona chronić indywidualność czy służyć zbiorowościom/społecznościom? Czy ma opierać się na konkurencyjności czy na współpracy? Kulturowy kontekst tych sporów będzie wsparty  analizą podstawowych terminów z prawa autorskiego i cywilnego.

Efekty kształcenia

- uzyskanie wiedzy na temat wybranych instytucji prawa autorskiego i cywilnego

- uzyskanie wiedzy na temat kulturowego kontekstu tworzenia prawa

- uzyskanie umiejętności interpretowania sporów o kształt kultury i ich przełożenia na koncepcje prawne.

Metody pracy

Praca z tekstami, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów