Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Sposoby radzenia sobie z kryzysem psychicznym i traumatycznymi doświadczeniami

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.11.2023 18:00 - 20:30
2. czwartek 30.11.2023 18:00 - 20:30
3. czwartek 7.12.2023 18:00 - 20:30
4. czwartek 14.12.2023 18:00 - 20:30
5. czwartek 21.12.2023 18:00 - 20:30
6. czwartek 11.01.2024 18:00 - 20:30
7. czwartek 18.01.2024 18:00 - 20:30
8. czwartek 25.01.2024 18:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru psychologii, z akcentem na traumę i kryzys psychiczny
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania psychologicznego dobrostanu, mimo przeciwności losu
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na rozwijania elastyczności psychicznej oraz swojej wewnętrznej siły
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi strategiami ochronnymi oraz autoterapeutycznymi pomocnymi w radzeniu sobie z trudną sytuacją

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • Wydarzenia krytyczne i traumatyczne w życiu człowieka
 • Kryzys ostry a kryzys chroniczny
 • Czynniki utrudniające wyjście z kryzysu a czynniki pomocne w radzeniu sobie z trudną sytuacją
 • Rozwój pokryzysowy i skok potraumatyczny
 • Sposoby umożliwiające powrót do równowagi emocjonalnej
 • Rozwijanie elastyczności psychicznej oraz swojej wewnętrznej siły
 • Reinterpretacja i inne strategie wywodzące się z psychologii poznawczej
 • Strategie autoterapeutyczne w rozwoju osobistym
 • Strategie ochronne kształtujące poczucie bezpieczeństwa
 • Zmiana życiowej perspektywy oraz egzystencjalna refleksja nad sensem i wyznawanymi wartościami  

Efekty uczenia się

 1. Słuchacz kursu rozróżnia najważniejsze koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw
 2. Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych sposobów doświadczania psychologicznego dobrostanu, mimo wydarzeń krytycznych i traumatycznych w swoim życiu
 3. Słuchacz posiada wiedzę na temat różnorodnych sposobów umożliwiających powrót do równowagi emocjonalnej po trudnym doświadczeniu życiowym
 4. Słuchacz kursu propaguje w swoim najbliższym otoczeniu ideę dobrego życia oraz sposoby radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi w sposób adaptacyjny oraz rozwojowy

Metody pracy

analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów