Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sprechen im Alltag (B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 18:45 - 20:15
2. czwartek 13.04.2023 18:45 - 20:15
3. czwartek 20.04.2023 18:45 - 20:15
4. czwartek 27.04.2023 18:45 - 20:15
5. czwartek 11.05.2023 18:45 - 20:15
6. czwartek 18.05.2023 18:45 - 20:15
7. czwartek 25.05.2023 18:45 - 20:15
8. czwartek 1.06.2023 18:45 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zachęcenie uczestników do rozmów na aktualne tematy z życia codziennego na poziomie B2, poszerzenie słownictwa z tematyki kursu oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Punktem wyjścia do rozmów będą przede wszystkim teksty z gazet obrazki oraz krótkie filmy (a więc materiały autentyczne), które pozwolą też rozwijać sprawność rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Tematyka kursu

  • Gesundheit
  • Service im Alltag
  • Reisen
  • Soziale Netzwerke
  • Am Arbeitsplatz
  • Psychologie
  • Neue Technologien
  • und andere

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą płynnie rozmawiać na aktualne tematy dotyczące życia codziennego i będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- poszerzą znajomość słownictwa na poziomie B2

- będzie im łatwiej rozumieć wypowiedzi ustne rodzimych użytkowników języka niemieckiego

Metody pracy

Prezentacja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu gramatycznego, opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.