Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sprechen ohne Hemmungen (B2). Część 2

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 475,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.03.2023 18:30 - 20:00
2. środa 8.03.2023 18:30 - 20:00
3. środa 15.03.2023 18:30 - 20:00
4. środa 22.03.2023 18:30 - 20:00
5. środa 29.03.2023 18:30 - 20:00
6. środa 5.04.2023 18:30 - 20:00
7. środa 12.04.2023 18:30 - 20:00
8. środa 19.04.2023 18:30 - 20:00
9. środa 26.04.2023 18:30 - 20:00
10. środa 10.05.2023 18:30 - 20:00
11. środa 17.05.2023 18:30 - 20:00
12. środa 24.05.2023 18:30 - 20:00
13. środa 31.05.2023 18:30 - 20:00
14. środa 7.06.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zachęcenie uczestników do rozmów na aktualne tematy z życia codziennego na poziomie B2, poszerzenie słownictwa z tematyki kursu oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Punktem wyjścia do rozmów będą przede wszystkim teksty z gazet (a więc materiały autentyczne) oraz krótkie filmy, które pozwolą też rozwijać sprawność rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim.

Udział w pierwszej części nie jest obligatoryjny. W części drugiej pojawią się nowe tematy.

Tematyka kursu

  • Gesundheit
  • Service im Alltag
  • Reisen
  • Soziale Netzwerke
  • Auf der Arbeitssuche
  • Am Arbeitsplatz
  • Psychologie
  • Neue Technologien
  • und andere

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą płynnie rozmawiać na aktualne tematy dotyczące życia codziennego i będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- poszerzą znajomość słownictwa na poziomie B2

- będzie im łatwiej rozumieć wypowiedzi ustne rodzimych użytkowników języka niemieckiego

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu gramatycznego, opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.