Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Sprechen ohne Hemmungen (poziom B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 3.03.2022 18:00 - 19:30
2. czwartek 10.03.2022 18:00 - 19:30
3. czwartek 17.03.2022 18:00 - 19:30
4. czwartek 24.03.2022 18:00 - 19:30
5. czwartek 31.03.2022 18:00 - 19:30
6. czwartek 7.04.2022 18:00 - 19:30
7. czwartek 21.04.2022 18:00 - 19:30
8. czwartek 28.04.2022 18:00 - 19:30
9. czwartek 5.05.2022 18:00 - 19:30
10. czwartek 12.05.2022 18:00 - 19:30
11. czwartek 19.05.2022 18:00 - 19:30
12. czwartek 26.05.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zachęcenie uczestników do rozmów na aktualne tematy z życia codziennego na poziomie B2, poszerzenie słownictwa z tematyki kursu oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Punktem wyjścia do rozmów będą przede wszystkim teksty z gazet (a więc materiały autentyczne) oraz krótkie filmy, które pozwolą też rozwijać sprawność rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim.

Tematyka kursu

 1. Corona-Pandemie
 2. Homeoffice und -schooling
 3. An der Universität
 4. Werbung
 5. Zivilisationskrankheiten
 6. Süchte
 7. Gesunder Lebensstil und Ernährung
 8. Blindheit
 9. In der Firma
 10. Medien
 11. andere 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą płynnie rozmawiać na aktualne tematy dotyczące życia codziennego i będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- poszerzą znajomość słownictwa na poziomie B2

- będzie im łatwiej rozumieć wypowiedzi ustne rodzimych użytkowników języka niemieckiego

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.