Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Stawiam na rozwój- jak wzmocnić moje zasoby i wykorzystywać je pomimo kryzysów

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 1.02.2021 17:00 - 20:45
2. poniedziałek 15.02.2021 17:00 - 20:45
3. poniedziałek 1.03.2021 17:00 - 20:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozpoznanie swoich intra- i interpersonalnych zasobów oraz praca nad zwiększeniem efektywności w korzystaniu z nich, w  sferze zawodowej, rodzinnej, osobistej. Jeden z bloków będzie miał na celu także radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywanie swoich silnych stron w momentach kryzysowych.

Tematyka kursu

  1. Rozpoznawanie zasobów intra- i interpersonalnych (mapa talentów, ćwiczenia grupowe zwiększające świadomość zasobów, koło wartości, ustalanie priorytetów, benchmarking)
  2. Wprowadzanie zasobów do określonych obszarów życia (motywacja, praca z wewnętrznym krytykiem, pozytywne przeformułowanie, wyznaczanie celów i zwiększanie wytrwałości w ich realizacji)
  3. Konflikt i kryzys (Wykorzystywanie zasobów w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów dzięki zasobom, odkrywanie zasobów w sytuacjach trudnych i konfliktowych, mapy możliwości, tworzenie kotwic bezpieczeństwa)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu cyklu zajęć uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z poznawaniem, wzmacnianiem i wykorzystywaniem swoich intra- i interpersonalnych zasobów, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przy wykorzystaniu zasobów.

Metody pracy

Warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny- praca pt. "Plan mojej dalszej pracy z zasobami".