Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Storytelling, czyli nowoczesne wystąpienia publiczne

Prowadzący: dr Artur Urbaniak


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2023 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 17.04.2023 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 24.04.2023 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 8.05.2023 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 15.05.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 22.05.2023 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

- nabycie umiejętności prezentowania na forum publicznym w oparciu o najnowsze światowe trendy;

- przezwyciężenie lęku przed wystąpieniami publicznymi;

- podniesienie umiejętności autoprezentacji;

- poznanie własnego ciała i głosu jako narzędzi prezentacji

Tematyka kursu

Jedną z umiejętności pożądanych na rynku pracy jest zdolność do „sprzedawania”, przy czym sprzedajemy nie tylko produkty, ale przede wszystkim pewną narrację, a także w dużej mierze siebie jako osobę. Kurs ma na celu uświadomienie uczestników jakie narzędzia współcześnie wykorzystuje się w autoprezentacji oraz w prowadzeniu wystąpień publicznych. W czasie kursu uczestnicy poznają własne ograniczenia, przezwyciężają lęk przed wystąpieniami publicznymi, a także nabywają nowych, atrakcyjnych interpersonalnie umiejętności w zakresie prezentowania poprzez tzw. „storytelling”. 

Efekty uczenia się

- uczestnicy poznają zasady storytellingu oraz triki związane z przykuwaniem uwagi;

- uczestnicy będą umieli przedstawić prezentację w zgodzie z najnowszymi światowymi trendami, w oparciu o zasady storytellingu;

- uczestnicy poszerzą swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Metody pracy

Metoda sokratejska; metoda aktywizująca; metoda projektowa; metoda warsztatowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przedstawienie prezentacji na zadany temat w oparciu o zasady omówione podczas spotkań.