Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Strategie marketingu politycznego w teorii i w praktyce

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Hajder


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:45 - 20:00
2. środa 1.02.2017 17:45 - 20:00
3. środa 8.02.2017 17:45 - 20:00
4. środa 15.02.2017 17:45 - 20:00
5. środa 22.02.2017 17:45 - 20:00
6. środa 1.03.2017 17:45 - 20:00
7. środa 8.03.2017 17:45 - 20:00
8. środa 15.03.2017 17:45 - 20:00
9. środa 22.03.2017 17:45 - 20:00
10. środa 29.03.2017 17:45 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Dostarczenie wiedzy na temat teorii strategii marketingowych;

- Wyuczenie umiejętności analizy i oceny kiedy przekaz polityczny ma charakter informacji a kiedy stanowi przykład manipulacji, jako instrumentu działań marketingowych;

- Wykształcenie kompetencji skutecznej komunikacji interpersonalnej i w ramach uczestnictwa w debacie politycznej w mediach.

Tematyka kursu

- Cele komunikacji politycznej;

- Instrumenty marketingowe jako instrument pozyskiwania elektoratu;

- Typy elektoratu;

- Podatność na zabiegi socjotechniczne polityków;

- Komunikacja werbalna;

- Program polityczny a obietnice wyborcze;

- Komunikacja niewerbalna jako sposób manipulowania odbiorcą;

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu marketingu politycznego;

- opisuje i nazywa główne techniki manipulacji;

- rozpoznaje symptomy manipulacji i socjotechniki w komunikacji politycznej;

- analizuje i ocenia skuteczność wdrażania strategii marketingowych w kampaniach politycznych;

- kalkuluje wpływ strategii marketingowych na wynik wyborczy oraz na legitymizację władzy;

- otwarty jest na argumentację merytoryczną podczas debat publicznych, niezależnie od

 reprezentowanych preferencji politycznych;

- wyraża oceny dotyczące formułowanych postulatów wyborczych pod względem ich realności versus efektu manipulacji.

Metody pracy

- wykład konwersatoryjny

- warsztaty: debaty oraz praca z kamerą


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.