Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Strategie Public Relations

Prowadzący: mgr Magdalena Szulc


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 5.03.2019 17:00 - 18:30
2. wtorek 12.03.2019 17:00 - 18:30
3. wtorek 19.03.2019 17:00 - 18:30
4. wtorek 26.03.2019 17:00 - 18:30
5. wtorek 2.04.2019 17:00 - 18:30
6. wtorek 9.04.2019 17:00 - 18:30
7. wtorek 16.04.2019 17:00 - 18:30
8. wtorek 23.04.2019 17:00 - 18:30
9. wtorek 30.04.2019 17:00 - 18:30
10. wtorek 7.05.2019 17:00 - 18:30
11. wtorek 14.05.2019 17:00 - 18:30
12. wtorek 21.05.2019 17:00 - 18:30
13. wtorek 28.05.2019 17:00 - 18:30
14. wtorek 4.06.2019 17:00 - 18:30
15. wtorek 11.06.2019 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką Public Relations z naciskiem na nowoczesne metody zarządania komunikacją firmy lub jednostki.

Tematyka kursu

Public Relations to dziedzina, która dynamicznie się zmienia. W odpowiedzi na potrzeby rynku zapraszam na zajęcia, które pomogą kursantom lepiej poznać strategie i techniki komunikacji firmy/instytucji/jednostki z otoczeniem. Zajęcia obejmować będą teorię i praktykę z zakresu komunikacji społecznej, nowoczesnych i tradycyjnych mediów, public relations oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej.

Studenci zdobędą takie umiejętności jak: samodzielnego planowania oraz zarządzania działaniami public relations - kształtowania sprzyjającego nastawienia, budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, kształtowania wizerunku, przygotowania i realizacji nowoczesnej strategii PR w mediach tradycyjnych i nowych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, ćwiczeniowy, z wykorzystaniem prawdziwych case studies z organizacji.

 

Program zajęć:

 1. Wstęp do PR. Teoria, historia, praktyka.
 2. Istota PR. Strategia PR
 3. Komunikacja kryzysowa
 4. Wykorzystanie Internetu w PR
 5. Współpraca PR z mediami
 6. Język wypowiedzi publicznej. Opracowywanie tekstów PR
 7. Social media jako narzędzie PR
 8. Monitoring mediów oraz badanie efektywności działań PR w relacjach z mediami
 9. Reklama. Socjotechnika oddziaływania
 10. Retoryka praktyczna w działalności PR
 11. Praca Agencji PR
 12. Lobbing
 13. PR wewnętrzny a zewnętrzny
 14. CSR a PR
 15. Przyszłość PR

Efekty kształcenia

Po odbyciu kursu słuchacz potrafi przygotować strategię komunikacji firmy, instytucji lub jednostki oraz skutecznie zarządzać nowoczesnymi metodami PR. Potrafi odróżnić metody potrzebne do zarządzania komunikacją firmy oraz jednostki, wybrać odpowiednie w zależności od działalności firmy lub jednostki i zastosować je w praktyce. Zajęcia przygotowują i zapoznają z praktyczną pracą w dziale Public Relations organizacji.

Metody pracy

Zajęcia praktyczne, z aktywnym udziałem uczestników. Praca na autentycznych case studies.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów