Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Stres a zdrowie

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 18:30 - 20:45
2. wtorek 23.10.2018 18:30 - 20:45
3. wtorek 30.10.2018 18:30 - 20:45
4. wtorek 6.11.2018 18:30 - 20:45
5. wtorek 13.11.2018 18:30 - 20:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem warsztatu będzie przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia oraz rozwinięcie świadomości czynników warunkujących poziom zdrowia człowieka oraz wpływu stresu na nasze funkcjonowanie oraz poziom zdrowia. W trakcie warsztatów, poprzez rozmowy, zadania grupowe realizowane będą treści mające na celu poszerzenie kompetencji oraz wiedzy związanej z psychologicznymi uwarunkowaniami zdrowia oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

  1. Psychologia zdrowia – wprowadzenie. Zdrowie – refleksja nad zjawiskiem.
  2. Teorie wyjaśniające poziom zdrowia oraz jakość życia człowieka – od patogenezy do salutogenezy.
  3. Wpływ stresu na poziom zdrowia. Wypalenie zawodowe
  4. Czynniki wpływające na poziom zdrowia. Zachowania zdrowotne i ryzykowne.
  5. Jak trwale zmieniać nawyki. Edukacja zdrowotna

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał podstawowe koncepcje z zakresu psychologii zdrowia; będzie potrafił definiować różne aspekty zdrowia, czynniki wpływające na poziom zdrowia; będzie znał wpływ stresu na poziom zdrowia, będzie znał podstawowe zagadnienia związane ze zmianą nawyków oraz edukacją zdrowotną.

Metody pracy

wykładu uczestniczącego, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne