Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Success in the modern labour market

Prowadzący: mgr Katarzyna Czajkowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski (wymagany poziom B2)


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.02.2017 16:30 - 18:00
2. wtorek 28.02.2017 16:30 - 18:00
3. wtorek 7.03.2017 16:30 - 18:00
4. wtorek 14.03.2017 16:30 - 18:00
5. wtorek 21.03.2017 16:30 - 18:00
6. wtorek 28.03.2017 16:30 - 18:00
7. wtorek 4.04.2017 16:30 - 18:00
8. wtorek 11.04.2017 16:30 - 18:00
9. wtorek 18.04.2017 16:30 - 18:00
10. wtorek 25.04.2017 16:30 - 18:00
11. wtorek 9.05.2017 16:30 - 18:00
12. wtorek 16.05.2017 16:30 - 18:00
13. wtorek 23.05.2017 16:30 - 18:00
14. wtorek 30.05.2017 16:30 - 18:00
15. wtorek 6.06.2017 16:30 - 18:00

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka: B2

Cele kursu

 • Przygotowanie uczestników kursu do stawienia czoła wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy i sprostanie jego wysokim wymaganiom.
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami, które są nieodzowne zarówno w procesie rekrutacji, jak i w czasie profesjonalnej kariery.
 • Kształtowanie proaktywnych postaw i zmotywowanie do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Tematyka kursu

 • Zarządzanie zmianą i karierą
 • Wzmacnianie zasobów i praca z ograniczeniami
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Rozmowa rekrutacyjna – jak odnieść sukces
 • Sztuka profesjonalnej komunikacji - negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie zespołu i praca zespołowa
 • Zarządzanie stresem i sztuka pracy pod presją

Efekty kształcenia

 • Po ukończeniu kursu uczestnicy:
 • będą znali naturę i typowe etapy zmiany
 • będą świadomi własnych zasobów i ograniczeń w zakresie umiejętności miękkich oraz będą posiadali narzędzia do skutecznej pracy z nimi
 • będą zaznajomieni z zasadami autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • będą bogatsi o doświadczenie pozorowanych rozmów rekrutacyjnych
 • będą umieli zastosować: techniki skutecznego komunikowania trudnych przekazów oraz zarządzania konfliktem
 • będą świadomi etapów konstytuowania się zespołu oraz procesu grupowego, a także dysfunkcji zespołowych
 • zwiększą swoją wiedzę na temat funkcjonowania w warunkach stresu

 

Metody pracy

Warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.