Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Sukces na nowoczesnym rynku pracy

Prowadzący: mgr Katarzyna Czajkowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.02.2017 18:15 - 19:45
2. wtorek 28.02.2017 18:15 - 19:45
3. wtorek 7.03.2017 18:15 - 19:45
4. wtorek 14.03.2017 18:15 - 19:45
5. wtorek 21.03.2017 18:15 - 19:45
6. wtorek 28.03.2017 18:15 - 19:45
7. wtorek 4.04.2017 18:15 - 19:45
8. wtorek 11.04.2017 18:15 - 19:45
9. wtorek 18.04.2017 18:15 - 19:45
10. wtorek 25.04.2017 18:15 - 19:45
11. wtorek 9.05.2017 18:15 - 19:45
12. wtorek 16.05.2017 18:15 - 19:45
13. wtorek 23.05.2017 18:15 - 19:45
14. wtorek 30.05.2017 18:15 - 19:45
15. wtorek 6.06.2017 18:15 - 19:45

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Przygotowanie uczestników kursu do stawienia czoła wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy i sprostanie jego wysokim wymaganiom.
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami, które są nieodzowne zarówno w procesie rekrutacji, jak i w czasie profesjonalnej kariery.
 • Kształtowanie proaktywnych postaw i zmotywowanie do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

Tematyka kursu

 • Zarządzanie zmianą i karierą
 • Wzmacnianie zasobów i praca z ograniczeniami
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Rozmowa rekrutacyjna – jak odnieść sukces
 • Sztuka profesjonalnej komunikacji - negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie zespołu i praca zespołowa
 • Zarządzanie stresem i sztuka pracy pod presją

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

 • będą znali naturę i typowe etapy zmiany
 • będą świadomi własnych zasobów i ograniczeń w zakresie umiejętności miękkich oraz będą posiadali narzędzia do skutecznej pracy z nimi
 • będą zaznajomieni z zasadami autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • będą bogatsi o doświadczenie pozorowanych rozmów rekrutacyjnych
 • będą umieli zastosować: techniki skutecznego komunikowania trudnych przekazów oraz zarządzania konfliktem
 • będą świadomi etapów konstytuowania się zespołu oraz procesu grupowego, a także dysfunkcji zespołowych
 • zwiększą swoją wiedzę na temat funkcjonowania w warunkach stresu

 

Metody pracy

Warsztaty.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.