Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Świat piosenek z Bollywoodu

Prowadzący: mgr Mandar Purandare


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.03.2021 10:00 - 11:30
2. sobota 10.04.2021 10:00 - 11:30
3. sobota 17.04.2021 10:00 - 11:30
4. sobota 24.04.2021 10:00 - 11:30
5. sobota 8.05.2021 10:00 - 11:30
6. sobota 15.05.2021 10:00 - 11:30
7. sobota 22.05.2021 10:00 - 11:30
8. sobota 29.05.2021 10:00 - 11:30
9. sobota 5.06.2021 10:00 - 11:30
10. sobota 12.06.2021 10:00 - 11:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Od kilkunastu lat filmy bollywoodzkie zyskują coraz większą popularność w Polsce. Specyfiką tych filmów są piosenki i tańce, co odróżnia je od kinematografii europejskiej czy amerykańskiej. Części widzów brakuje jednak świadomości znaczeń i kontekstów kina powszechnie znanego jako “Bollywood”. Celem niniejszego kursu jest dostarczenie informacji językowych, kulturowych i historycznych wraz z analizą tekstu (piosenek), a tym samym próba przekazania różnych elementów, które są niezbędne do zrozumienia i czerpania radości z piosenek  pełnego zrozumienia filmów. Jest to jeden z elementów rozumienia kultury Indii.

Tematyka kursu

Kurs ten obejmuje następujący tematy:

  1. Krótka historia Bollywood i piosenek filmowych.
  2. Specyfika słownictwa najczęściej używanego w piosenkach bollywoodzkich.
  3. Muzyka filmowa, nurty i rytmy muzyki bollywoodzkiej.
  4. Rodzaje piosenki i ich funkcje w filmach.
  5. Wątki kulturowe i filozoficzne w piosenkach.
  6. Porównanie piosenek polskich i indyjskich (np: obrazy w piosenkach).
  7. Podstawowe informacje o wybranych autorach piosenek i ich utworach.

UWAGA: Uczestnicy nie muszą mieć wcześniejszej znajomości języka hindi i dewanagari. Materiał związany z piosenkami będzie tłumaczony.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu piosenek hindi. Potrafi rozpoznawać i rozumie konteksty kulturowe w piosenkach filmowych. Zna podstawowe informacje na autorów piosenek i ich utworów. 

Metody pracy

Mini wykłady/dyskusje interaktywne/warsztaty + oczywiście ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

analiza tekstu/pisania esej i prezentacji

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów