Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Święta, wierzenia i przesądy w Wielkopolsce

Prowadzący: dr hab. Justyna Kobus


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 31.05.2021 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 7.06.2021 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 14.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z mniej i bardziej znanymi tradycjami regionu (Wielkopolski) łącznie z tymi, które już nie są praktykowane. Przyjrzenie się czynnikom wpływającym na zanik pewnych elementów kultury niematerialnej oraz tym, które sprzyjają trwaniu tradycyjnych zwyczajów (m.in. świątecznych), obrzędów i przesądów. Tematyka wykładów oscyluje wokół pojęcia roku obrzędowego i obrzędowości rodzinnej – dotyczy głównie kultury ludowej (choć nie tylko).

Tematyka kursu

Święta, wierzenia i przesądy w Wielkopolsce. Funkcjonowanie elementów regionalnej tradycji w życiu codziennym i od święta.

Efekty kształcenia

Umiejętności, które zyskuje słuchacz:

  • rozumie pojęcia związane z podjętą tematyką, m.in.: dziedzictwo narodowe, kultura niematerialna, tradycja, obrzęd, zwyczaj;
  • potrafi wskazać tradycyjne elementy roku obrzędowego oraz obrzędowości rodzinnej;
  • potrafi wyjaśnić i/lub wskazać początki znanych zwyczajów;
  • rozumie mechanizmy kształtujące tradycję i zachodzące w niej zmiany;
  • zna słownictwo regionalne dotyczące świąt, wierzeń i przesądów w Wielkopolsce;
  • zna podstawowe źródła etnograficzne i dialektologiczne dotyczące omawianych tematów.

Metody pracy

Wykład z prezentacją PowerPoint, odsłuch nagrań terenowych (dawnych i współczesnych), krótkie filmy (ok. 5 –10 min.) o tematyce dotyczącej regionalnych zwyczajów oraz audycje radiowe (dłuższe nagrania) tematycznie powiązane z treścią wykładu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie testu (rodzaj quizu) w MSTeams>Forms.