Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

System penitencjarny w Polsce po II wojnie światowej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Miłosz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 16:30 - 20:30
2. piątek 3.04.2020 16:30 - 20:30
3. piątek 17.04.2020 16:30 - 20:30
4. piątek 15.05.2020 16:30 - 20:30
5. piątek 29.05.2020 16:30 - 20:30
6. piątek 12.06.2020 16:30 - 20:30

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat systemu penitencjarnego funkcjonującego w Polsce w okresie komunistycznym.

Tematyka kursu

System więziennictwa w latach 1944-1956;

System więziennictwa w latach 1957-1970;

System więziennictwa w latach 1970-1980;

Okres stanu wojennego – internowania – Wojskowe Obozy Specjalne;

Końcowe lata PRL – 1984-1989;

Wiezienia Centralne – Wronki, Rawicz, Kalisz;

Więzienia i areszty śledcze;

Obozy pracy, obozy dla Niemców, VD i mniejszości narodowych;

Efekty kształcenia

Uczestnicy kursu zdobywają informacje o systemie penitencjarnym funkcjonującym w Polsce w latach 1944-1989; rozumieją procesy zachodzące w systemie komunistycznym w okresie powojennym; zdobywają umiejętności analizy systemu ucisku w państwie totalitarnym.

Metody pracy

wykłady z prezentacjami


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów