Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

System penitencjarny w Polsce po II wojnie światowej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Miłosz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 16:30 - 20:30
2. piątek 3.04.2020 16:30 - 20:30
3. piątek 17.04.2020 16:30 - 20:30
4. piątek 15.05.2020 16:30 - 20:30
5. piątek 29.05.2020 16:30 - 20:30
6. piątek 12.06.2020 16:30 - 20:30

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat systemu penitencjarnego funkcjonującego w Polsce w okresie komunistycznym.

Tematyka kursu

System więziennictwa w latach 1944-1956;

System więziennictwa w latach 1957-1970;

System więziennictwa w latach 1970-1980;

Okres stanu wojennego – internowania – Wojskowe Obozy Specjalne;

Końcowe lata PRL – 1984-1989;

Wiezienia Centralne – Wronki, Rawicz, Kalisz;

Więzienia i areszty śledcze;

Obozy pracy, obozy dla Niemców, VD i mniejszości narodowych;

Efekty kształcenia

Uczestnicy kursu zdobywają informacje o systemie penitencjarnym funkcjonującym w Polsce w latach 1944-1989; rozumieją procesy zachodzące w systemie komunistycznym w okresie powojennym; zdobywają umiejętności analizy systemu ucisku w państwie totalitarnym.

Metody pracy

wykłady z prezentacjami


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.