Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

System zarządzania w laboratorium badawczym wg normy PN-EN ISO IEC 17025:2018-02

Prowadzący: mgr Katarzyna Sołtysiak


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.03.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 9.03.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 16.03.2023 17:30 - 19:00
4. czwartek 23.03.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 30.03.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Znajomość systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Tematyka kursu

 • Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej.
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z zakresu:
 • bezstronności,
 • poufności
 • struktury organizacyjnej,
 • dokumentacji systemu zarządzania,
 • nadzoru nad dokumentacją,
 • nadzoru nad zapisami,
 • ryzyk i szans,
 • doskonalenia,
 • działań korygujących, audytów wewnętrznych,
 • przeglądu zarządzania.
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące zasobów z zakresu:
 • personelu,
 • warunków lokalowych i środowiskowych,
 • sprzętu – wyposażenia,
 • spójności pomiarowej,
 • zewnętrznych usług i dostaw.
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące procesów z zakresu:
 • przeglądu zapytań ofert i przetargów,
 • wyboru, weryfikacji i walidacji metod,
 • pobierania próbek,
 • postępowania z obiektami do badań/wzorcowań,
 • zapisów technicznych,
 • szacowania niepewności wyników,
 • przedstawienia wyników,
 • skarg,
 • zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami,
 • nadzoru nad danymi – zarządzania informacją.

Efekty uczenia się

Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, wymaganiami jednostki akredytacyjnej oraz zasadami pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Metody pracy

elementy wykładu, prezentacje multimedialne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.