Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Systemy wyborcze w Polsce i Europie

Prowadzący: dr Michał Urbańczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.02.2017 17:00 - 18:30
2. czwartek 9.02.2017 17:00 - 18:30
3. czwartek 16.02.2017 17:00 - 18:30
4. czwartek 23.02.2017 17:00 - 18:30
5. czwartek 2.03.2017 17:00 - 18:30
6. czwartek 9.03.2017 17:00 - 18:30
7. czwartek 16.03.2017 17:00 - 18:30
8. czwartek 30.03.2017 17:00 - 18:30
9. czwartek 6.04.2017 17:00 - 18:30
10. czwartek 13.04.2017 17:00 - 18:30
11. czwartek 20.04.2017 17:00 - 18:30
12. czwartek 27.04.2017 17:00 - 18:30
13. czwartek 11.05.2017 17:00 - 18:30
14. czwartek 18.05.2017 17:00 - 18:30
15. czwartek 25.05.2017 17:00 - 18:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem wykładu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat jednego z podstawowych elementów funkcjonowania demokracji, jakim są wybory. Będzie to wiedza zarówno teoretyczna, jak i – przede wszystkim - praktyczna.

Na zajęciach słuchacze zapoznają się z istotą wyborów i rozmaitymi definicjami, ich funkcją oraz rolą, jaka pełnią w systemie demokracji liberalnej. Ponadto zapoznają się z dotychczasowymi doświadczeniami wyborczymi poszczególnych państw europejskich oraz z bieżącymi wiadomościami na ten temat. Omówione zostaną przykładowe systemy wyborcze państw należących do Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja).

Słuchacze zaznajomieni zostaną także z podstawowymi rodzajami ordynacji wyborczych i metod przeliczania głosów oraz ich wadami i zaletami. Jednocześnie studenci nabędą umiejętności oceny poszczególnych rozwiązań, ich krytycznej analizy oraz umiejętności przeliczania głosów na mandaty wedle rozmaitych metod.

Tematyka kursu

  1. Rola i  znaczenie  wyborów  w demokracji liberalnej.
  2. Podstawowe zasady prawa wyborczego i ich ograniczenia na przykładzie Konstytucji III RP.
  3. System większościowy – jego podstawowe cechy oraz wady i zalety.
  4. System proporcjonalny – jego podstawowe cechy oraz wady i zalety.
  5. Systemy preferencyjne, mieszane i inne – ich podstawowe cechy oraz wady i zalety.
  6. Wybrane metody przeliczania głosów.
  7. System wyborczy Polski i jego historyczne uwarunkowania.
  8. System wyborczy Niemiec.
  9. System wyborczy Wlk. Brytanii.
  10. System wyborczy Francji

Efekty kształcenia

- Słuchacz potrafi zdefiniować oraz omówić istotę, znaczenie, funkcje wyborów w ramach ustroju demokracji liberalnej,

- Słuchacz potrafi wagę partycypacji obywateli i całych społeczeństw w rządzeniu państwem oraz rolę poszczególnych instytucji politycznych dla funkcjonowania państwa,

- Słuchacz potrafi scharakteryzować i krytycznie omówić poszczególne instytucje prawa wyborczego, wskazać wady i zalety poszczególnych ordynacji wyborczych,

- Słuchacz potrafi dokonać pogłębionej analizy oraz wyjaśnić i omówić wpływ poszczególnych instytucji prawa wyborczego na wyniki wyborów oraz kształt sceny politycznej w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Metody pracy

Wykład, dyskusja, praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.