Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Sztuczna inteligencja- dylematy etyczne

Prowadzący: mgr Wiktoria Woźniak-Konieczka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2023 15:00 - 17:15
2. sobota 15.04.2023 15:00 - 17:15
3. sobota 22.04.2023 15:00 - 17:15
4. sobota 29.04.2023 15:00 - 17:15
5. sobota 6.05.2023 15:00 - 17:15
6. sobota 13.05.2023 15:00 - 17:15
7. sobota 20.05.2023 15:00 - 17:15
8. sobota 27.05.2023 15:00 - 17:15
9. sobota 3.06.2023 15:00 - 17:15
10. sobota 10.06.2023 15:00 - 17:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Zapoznanie słuchaczy z najistotniejszymi problemami etycznymi w związku z obecnością sztucznej inteligencji w życiu społecznym
  • Wyposażenie w wiedzę pozwalającą rozpoznawać zagrożenia i szanse związane z obecnością sztucznej inteligencji
  • Pomoc w rozwijaniu umiejętności etycznego myślenia poprzez analizę konkretnych przykładów
  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu technologii i sztucznej inteligencji na życie społeczne

Tematyka kursu

Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień etycznych związanych z rozwojem technologicznym i postępującą automatyzacją życia ludzkiego. Skierowany jest do każdego, kto interesuje się etycznymi aspektami sztucznej inteligencji i jej obecności w życiu społecznym. Przedstawione problemy mają zachęcić osoby uczestniczące do refleksji nad tym, jak może przebiegać zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji i jak zacząć myśleć o niej z perspektywy etycznej. Odpowiedzialne projektowanie i używanie sztucznej inteligencji nie jest łatwe, jednak jest to współcześnie bardzo istotna kwestia. Wdrażając nowe technologie musimy brać pod uwagę etyczne konsekwencje ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą najszerzej dyskutowanych problemów tego obszaru, m.in.: pojazdów autonomicznych, robotów bojowych, romantycznych relacji z robotami, relacji człowiek-robot, sztuczna inteligencja a moralność.

Efekty uczenia się

  • Osoba uczestnica zdobędzie wiedzę z zakresu zagadnień i problemów etycznych związanych ze sztuczną inteligencją
  • Osoba uczestnicząca będzie potrafiła identyfikować problemy etyczne w kontekście przemian technologicznych
  • Osoba uczestnicząca zapozna się z aktualnymi dylematami moralnymi w kwestii odpowiedzialnego projektowania sztucznej inteligencji

Metody pracy

wykład interaktywny z prezentacją, dyskusja wokół wybranych dylematów etycznych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.