Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Sztuczna inteligencja - wyzwania etyczne, polityczne i społeczne

Prowadzący: dr Filip Biały


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:00 - 20:30
2. wtorek 8.11.2022 18:00 - 20:30
3. wtorek 15.11.2022 18:00 - 20:30
4. wtorek 22.11.2022 18:00 - 20:30
5. wtorek 29.11.2022 18:00 - 20:30
6. wtorek 6.12.2022 18:00 - 20:30
7. wtorek 13.12.2022 18:00 - 20:30
8. wtorek 20.12.2022 18:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem wykładu jest zaprezentowanie, w sposób przystępny niespecjalistów, wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem i upowszechnieniem technik sztucznej inteligencji. W ostatniej dekadzie, dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej, rozwojowi algorytmów uczenia głębokiego (deep learning), wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, a także dzięki coraz większej dostępności ogromnych zasobów danych (big data), tak zwana wąska sztuczna inteligencja (narrow artificial intelligence) znajdować zaczęła zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie życia ludzkiego.

Opisywany proces niesie z sobą istotne implikacje etyczne, polityczne i społeczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niewątpliwe korzyści związane są np. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej, w badaniach nad nowymi lekami czy w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Potencjalnie niepożądane konsekwencje związane są m.in. z robotyzacją, polegającą na zastępowaniu pracy ludzkiej przez maszyny, z wykorzystaniem algorytmów w celu identyfikacji i monitorowania zachowania obywateli, a także do kierowania reklamy komercyjnej i politycznej bądź wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do wytwarzania i upowszechniania nieprawdziwych treści (fake news, deepfakes) w Internecie.

Odpowiedzią na te i inne wyzwania są nowe obszary badań i praktyki, takie jak etyka sztucznej inteligencji (AI ethics), rządzenie sztuczną inteligencją (AI governance) czy bezpieczeństwo sztucznej inteligencji (AI safety). Także one stanowią punkt odniesienia wykładu.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie: czy sztucznej inteligencji trzeba się bać?
 2. Sztuczna inteligencja w kulturze (popularnej): dlaczego ludzie od zawsze śnią o inteligentnych maszynach?
 3. Historia badań nad sztuczna inteligencją: czy grozi nam kolejna zima SI?
 4. Rodzaje i istota technik uczenia maszynowego: po co sztucznej inteligencji ludzie?
 5. Etyka sztucznej inteligencji: czy maszyny mogą być dobre?
 6. Problem dopasowania wartości: czy sztuczna inteligencja może wymknąć się spod ludzkiej kontroli?
 7. Regulacja prawna sztucznej inteligencji w Europie i na świecie: dlaczego unijny AI Act może nie wystarczyć?
 8. Rządzenie algorytmiczne: czy polityków powinny zastąpić maszyny?
 9. Sztuczna inteligencja a kryzys klimatyczny: czy wielkie korporacje próbują ukryć wpływ SI na środowisko naturalne?
 10. Konkluzja: jak żyć po ludzku w świecie coraz bardziej inteligentnych maszyn?

Efekty uczenia się

Słuchacz:

Ma podstawową wiedzę o podstawach technicznych współczesnych narzędzi sztucznej inteligencji oraz na temat ich historycznego rozwoju.

Ma wiedzę na temat konkretnych problemów etycznych, społecznych i politycznych, które związane są z wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w różnych sferach życia ludzkiego.

Potrafi wyszukiwać i krytycznie interpretować informacje na temat technik sztucznej inteligencji, a także identyfikować podstawowe sposoby jej zastosowania.

Posiada umiejętność analizowania zjawisk kulturowych w zakresie narracji, dotyczących sztucznej inteligencji.

Dostrzega dylematy etyczne oraz polityczne, związane z nowoczesnymi technologiami i potrafi proponować ich rozwiązania.

Rozumie znaczenie krytycznego podejścia do zmiany technologicznej, dostrzegając różnicę pomiędzy tą zmianą a postępem społecznym, etycznym i politycznym.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące, metody problemowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów