Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Sztuczna inteligencja - wyzwania etyczne, polityczne i społeczne

Prowadzący: dr Filip Biały


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.11.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 15.11.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 22.11.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 29.11.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 6.12.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 13.12.2021 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 20.12.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem wykładu jest zaprezentowanie, w sposób przystępny niespecjalistów, wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem i upowszechnieniem technik sztucznej inteligencji. W ostatniej dekadzie, dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej, rozwojowi algorytmów uczenia głębokiego (deep learning), wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, a także dzięki coraz większej dostępności ogromnych zasobów danych (big data), tak zwana wąska sztuczna inteligencja (narrow artificial intelligence) znajdować zaczęła zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie życia ludzkiego.

Opisywany proces niesie z sobą istotne implikacje etyczne, polityczne i społeczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niewątpliwe korzyści związane są np. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej, w badaniach nad nowymi lekami czy w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Potencjalnie niepożądane konsekwencje związane są m.in. z robotyzacją, polegającą na zastępowaniu pracy ludzkiej przez maszyny, z wykorzystaniem algorytmów w celu identyfikacji i monitorowania zachowania obywateli, a także do kierowania reklamy komercyjnej i politycznej bądź wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do wytwarzania i upowszechniania nieprawdziwych treści (fake news, deepfakes) w Internecie.

Odpowiedzią na te i inne wyzwania są nowe obszary badań i praktyki, takie jak etyka sztucznej inteligencji (AI ethics), rządzenie sztuczną inteligencją (AI governance) czy bezpieczeństwo sztucznej inteligencji (AI safety). Także one stanowią punkt odniesienia wykładu.

Tematyka kursu

  1. Wprowadzenie: sztuczna inteligencja jako wyzwanie
  2. Reprezentacje sztucznej inteligencji w sztuce i kulturze popularnej
  3. Kamienie milowe w historii badań nad sztuczną inteligencją
  4. Społeczne implikacje upowszechnienia technik sztucznej inteligencji
  5. Etyka sztucznej inteligencji
  6. Problem dopasowania wartości i bezpieczeństwo sztucznej inteligencji
  7. Rządzenie algorytmiczne: sztuczna inteligencja w polityce
  8. Sztuczna inteligencja: szansa na udoskonalenie człowieka czy ryzyko egzystencjalne?

Efekty uczenia się

Słuchacz:

Ma podstawową wiedzę o podstawach technicznych współczesnych narzędzi sztucznej inteligencji oraz na temat ich historycznego rozwoju.

Ma wiedzę na temat konkretnych problemów etycznych, społecznych i politycznych, które związane są z wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w różnych sferach życia ludzkiego.

Potrafi wyszukiwać i krytycznie interpretować informacje na temat technik sztucznej inteligencji, a także identyfikować podstawowe sposoby jej zastosowania.

Posiada umiejętność analizowania zjawisk kulturowych w zakresie narracji, dotyczących sztucznej inteligencji.

Dostrzega dylematy etyczne oraz polityczne, związane z nowoczesnymi technologiami i potrafi proponować ich rozwiązania.

Rozumie znaczenie krytycznego podejścia do zmiany technologicznej, dostrzegając różnicę pomiędzy tą zmianą a postępem społecznym, etycznym i politycznym.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące, metody problemowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna.