Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Prowadzący: dr hab. Łukasz Scheffs


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 30.03.2023 15:00 - 16:30
3. poniedziałek 24.04.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 27.04.2023 15:00 - 16:30
5. poniedziałek 8.05.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 22.05.2023 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 5.06.2023 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 19.06.2023 18:30 - 19:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu autoprezentacji
i wystąpień publicznych. Dotyczy to zarówno wystąpień o charakterze naukowym,
jak i biznesowym (rozmowy kwalifikacyjne, spotkania branżowe, prezentacje). Dodatkowo wiedza ta wzbogacona jest doświadczeniem w zakresie odpowiedniej prezentacji na piśmie.

 

Tematyka kursu

  1. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna
  2. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja niewerbalna
  3. Manipulacja wywieranym wrażeniem
  4. Cele, zadania i problemy wystąpień publicznych
  5. Prezentacja jak forma wystąpienia
  6. Skuteczna prezentacja na piśmie

Efekty uczenia się

Uczestnik zna różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi prawidłowości oraz ma pogłębioną wiedzę dotyczącą więzi pomiędzy uczestnikami życia społecznego;

Uczestnik potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce społecznej (zawodowej);

Uczestnik rozumie i potrafi analizować zjawiska społeczne, mając wiedzę rozszerzoną o zdobyte umiejętność autoprezentacyjne;

Uczestnik wyrobił w sobie nawyk aktywnego udziału w życiu społecznym na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności.

Metody pracy

  • wykład konwersatoryjny;
  • zadania do wykonania;
  • case study.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

  • indywidualna praca nad projektem.