Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Prowadzący: dr hab. Łukasz Scheffs


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 30.10.2023 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 6.11.2023 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 13.11.2023 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 20.11.2023 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 27.11.2023 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 4.12.2023 18:30 - 20:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu autoprezentacji
i wystąpień publicznych. Dotyczy to zarówno wystąpień o charakterze naukowym,
jak i biznesowym (rozmowy kwalifikacyjne, spotkania branżowe, prezentacje). Dodatkowo wiedza ta wzbogacona jest doświadczeniem w zakresie odpowiedniej prezentacji na piśmie.

 

Tematyka kursu

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna
 2. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja niewerbalna
 3. Manipulacja wywieranym wrażeniem
 4. Cele, zadania i problemy wystąpień publicznych
 5. Prezentacja jak forma wystąpienia
 6. Skuteczna prezentacja na piśmie

Efekty uczenia się

Uczestnik zna różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi prawidłowości oraz ma pogłębioną wiedzę dotyczącą więzi pomiędzy uczestnikami życia społecznego;

Uczestnik potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce społecznej (zawodowej);

Uczestnik rozumie i potrafi analizować zjawiska społeczne, mając wiedzę rozszerzoną o zdobyte umiejętność autoprezentacyjne;

Uczestnik wyrobił w sobie nawyk aktywnego udziału w życiu społecznym na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności.

Metody pracy

 • wykład konwersatoryjny;
 • zadania do wykonania;

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • indywidualna praca nad wystąpieniem i samo wystąpienie.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów