Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Sztuka i architektura starożytnego Izraela, Palestyny

Prowadzący: mgr Andrzej Łukasz Jędrzejczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 17:30 - 19:00
2. środa 6.04.2022 17:30 - 19:00
3. środa 13.04.2022 17:30 - 19:00
4. środa 20.04.2022 17:30 - 19:00
5. środa 27.04.2022 17:30 - 19:00
6. środa 4.05.2022 17:30 - 19:00
7. środa 11.05.2022 17:30 - 19:00
8. środa 18.05.2022 17:30 - 19:00
9. środa 25.05.2022 17:30 - 19:00
10. środa 1.06.2022 17:30 - 19:00
11. środa 8.06.2022 17:30 - 19:00
12. środa 15.06.2022 17:30 - 19:00
13. środa 22.06.2022 17:30 - 19:00
14. środa 29.06.2022 17:30 - 19:00
15. środa 6.07.2022 17:30 - 19:00

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

­Zapoznanie uczestników ze sztuką i architekturą starożytnego Izraela/Palestyny, z wpływami innych kultur, podejściem do sztuki, jakie prezentują autorzy biblijni. Proponowane jest spojrzenie interdyscyplinarne – z elementami egzegezy biblijnej, filologii semickiej, historii starożytnego Bliskiego Wschodu.

Tematyka kursu

Czy król Salomon zbudował świątynię? Skąd pomysł na budowę chodnika z Qumran do najbliższej wioski? Czy Rzymianie zbudowali rampę podczas oblężenia Masady? Skąd w mozaikach, odkrywanych w ruinach synagog, wzięły się symbole zodiakalne?

Słuchaczom proponowany jest cykl bogato ilustrowanych wykładów, w których omawiane będą podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o sztuce i architekturze starożytnego Izraela/Palestyny. Treść uzupełniona zostanie przez zaprezentowanie niestandardowej wiedzy nt. historii starożytnej Palestyny. Ta niecodzienna przygoda pozwoli spojrzeć na historię Izraela z innej perspektywy. Dzięki wykorzystaniu metod badań historycznych, archeologicznych, etnologicznych i literackich, możliwe stanie się odkrycie wielu tajemnic Izraela. Podróż ta rozpocznie się już w wieku IX przed Chr., a zakończy na podziwianiu rzymskiej sztuki mozaikowej z III w. po Chr.

Efekty uczenia się

- słuchacz zna podstawowe zagadnienia z zakresu sztuki i architektury starożytnego Izraela

- słuchacz poznaje techniki badań archeologicznych

- słuchacz poznaje metody pracy z tekstem biblijnym jako tekstem źródłowym

- słuchacz zna źródła inspiracji autorów biblijnych

- słuchacz rozpoznaje najważniejsze ośrodki miejskie Izraela i ich charakterystykę

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.