Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Sztuka nie zna granic

Prowadzący: prof. dr hab. Jędrzej Stępak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 10.02.2017 17:00 - 20:15
2. piątek 17.02.2017 17:00 - 20:15
3. piątek 24.02.2017 17:00 - 20:15
4. piątek 3.03.2017 17:00 - 20:15
5. piątek 10.03.2017 17:00 - 20:15
6. piątek 17.03.2017 17:00 - 20:15
7. piątek 24.03.2017 17:00 - 20:15
8. piątek 31.03.2017 17:00 - 20:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności plastycznych przydatnych w życiu (m in. techniki związane z dekoracjami) i pracy. Na zajęciach uczestnicy doskonalą umiejętności posługiwania się różnymi materiałami i pracy w  różnych tworzywach (m. in. wiklina, glina, papier, brystol). Rozwijają swoje zainteresowania artystyczne, wyszukują informacje z różnych źródeł i umiejętnie je wykorzystują. Zapoznają się z różnymi stylami i kierunkami w sztuce i uczą się wplatać elementy sztuki i edukacji artystycznej w swoją pracę.

Tematyka kursu

 • Język wizualny sztuki – poznanie procesu twórczego;
 • Sztuka ulicy – zapoznanie się z różnymi rodzajami grafiki użytkowej;
 • Sztuka Włókna – w kontekście mody i gobelinu;
 • Sztuka ciała ludzkiego – wykorzystywanie ciała ludzkiego do wyrażania własnych koncepcji plastycznych, język ciała, ciało jako materiał artystyczny;
 • Labirynty świata – labirynt jako środek komunikacji międzyludzkiej;
 • Tajemnice sztuki przestrzeni – LandArt;
 • Wiklina bez tajemnic – wzornictwo wiklinowe dawne i dzisiejsze, formy użytkowe i artystyczne, materiałoznawstwo.
 • Pomiędzy sferą sacrum, a profanum – współczesne środki wyrazu w praktyce.

Efekty kształcenia

 • Uczestnik zapoznaje się z najnowszymi kierunkami sztuki;
 • Uczy się odczytywania znaków czasu oraz interpretacji dzieł sztuki;
 • Pobudza swoją wyobraźnię naturą, światłem, dźwiękiem, ruchem trwającym w określonym czasie i przestrzeni;
 • Przygotowanie do uczestnictwa w odbiorze sztuki współczesnej.

Metody pracy

Forma mieszana wykładowo-warsztatowa (warsztat, wykład). Część zajęć zostanie przeznaczona na pracę twórczą w różnych materiałach i tworzywach (m. in. wiklina, glina, papier, brystol). Reszta zajęć zostanie przeznaczona na teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia i dyskusję nad wykorzystaniem różnych form pracy artystycznej w codziennym życiu i pracy. Spotkania teoretyczne zostaną wzbogacone ikonografią filmową i zdjęciową.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.