Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Sztuka pisania- proza

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 30.03.2021 18:30 - 20:00
2. wtorek 6.04.2021 18:30 - 20:00
3. wtorek 13.04.2021 18:30 - 20:00
4. wtorek 20.04.2021 18:30 - 20:00
5. wtorek 27.04.2021 18:30 - 20:00
6. wtorek 4.05.2021 18:30 - 20:00
7. wtorek 11.05.2021 18:30 - 20:00
8. wtorek 18.05.2021 18:30 - 20:00
9. wtorek 25.05.2021 18:30 - 20:00
10. wtorek 1.06.2021 18:30 - 20:00
11. wtorek 8.06.2021 18:30 - 20:00
12. wtorek 15.06.2021 18:30 - 20:00
13. wtorek 22.06.2021 18:30 - 20:00
14. wtorek 29.06.2021 18:30 - 20:00
15. wtorek 6.07.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Praktyczna nauka pisania utworów prozatorskich: zarówno opowiadań, jak i powieści.

Tematyka kursu

Podczas kursu uczestnik dowie się, jak znaleźć pomysł na tekst prozatorski, jak napisać utwór, doszlifować go i znaleźć grupę odbiorczą. Zakres tematów poruszonych podczas zajęć obejmuje m.in.:

- poszukiwanie inspiracji i przetwarzanie jej w pomysł, a potem w tekst;

- kreatywne zastosowanie schematów strukturalnych;

- wykorzystanie wiedzy literaturoznawczej w praktyce pisarskiej;

- pracę nad poszczególnymi elementami utworu: akcją, językiem, bohaterami, światem przedstawionym;

- radzenie sobie z blokadami pisarskimi oraz krytyką (wewnętrzną i zewnętrzną);

- sposoby pracy nad utworem po zakończeniu pierwszej wersji;

- proces i miejsca publikacji tekstu.

Kurs łączy praktyczne ćwiczenia z wiedzą teoretyczną zarówno w zakresie sztuki pisarskiej, jak i elementów literaturoznawstwa.

Efekty kształcenia

Wiedza: W trakcie kursu uczestnik pozna podstawy sztuki pisarskiej, tajniki skutecznego przetworzenia pomysłu w utwór prozatorski, a także teoretyczne podstawy pracy nad poszczególnymi elementami tekstu literackiego. Praktyczna wiedza związana z procesem pisarskim zostanie uzupełniona podstawami literaturoznawstwa ze szczególnym naciskiem na mitopoetykę oraz kulturową teorię literatury. Uczestnik dowie się, jak stosować w utworze archetypy Junga, jakie teksty opłaca się budować na schemacie drogi bohatera oraz do czego może się przydać znajomość takich metodologii jak etnopoetyka czy postkolonializm.

Umiejętności: Uczestnik nauczy się konstruować teksty prozatorskie, zarówno krótkie, jak i wielowątkowe powieściowe. Dowie się, skąd brać inspiracje, jak konstruować plan utworu, jak z nim pracować, ale także jak radzić sobie ze spadkami motywacji oraz gdzie opublikować utwór i jak się do tego przygotować.

Kompetencje społeczne: Umiejętność tworzenia interesujących historii oddających pomysły i osobowość twórcy jest przydatna nie tylko aspirującym pisarzom, lecz także wszystkim, którzy chcą stosować w swojej pracy storytelling - w branży reklamowej, w przemówieniach czy np. w działalności marketingowej. Przedstawione narzędzia pomogą też uczestnikom w interesującym i skutecznym opowiadaniu historii w życiu codziennym.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony w oparciu o pracę warsztatową. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej - miniwykładu poświęconego konkretnemu zagadnieniu - oraz praktyki polegającej na pisaniu własnego tekstu prozatorskiego i omawianiu go w grupie w oparciu o uzyskane informacje. W ten sposób uczestnicy otrzymają informację zwrotną nie tylko od prowadzących, ale też od siebie nawzajem.

Informacja przekazywana podczas zajęć zostanie uzupełniona materiałami w postaci skryptów od prowadzącej oraz fragmentów tekstów zewnętrznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie odbędzie się na podstawie przedstawionej pracy zaliczeniowej - stworzonego podczas zajęć konspektu oraz tekstu (opowiadania lub fragmentu powieści).