Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Sztuka pisania- proza

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 30.03.2021 18:30 - 20:00
2. wtorek 6.04.2021 18:30 - 20:00
3. wtorek 13.04.2021 18:30 - 20:00
4. wtorek 20.04.2021 18:30 - 20:00
5. wtorek 27.04.2021 18:30 - 20:00
6. wtorek 4.05.2021 18:30 - 20:00
7. wtorek 11.05.2021 18:30 - 20:00
8. wtorek 18.05.2021 18:30 - 20:00
9. wtorek 25.05.2021 18:30 - 20:00
10. wtorek 1.06.2021 18:30 - 20:00
11. wtorek 8.06.2021 18:30 - 20:00
12. wtorek 15.06.2021 18:30 - 20:00
13. wtorek 22.06.2021 18:30 - 20:00
14. wtorek 29.06.2021 18:30 - 20:00
15. wtorek 6.07.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Praktyczna nauka pisania utworów prozatorskich: zarówno opowiadań, jak i powieści.

Tematyka kursu

Podczas kursu uczestnik dowie się, jak znaleźć pomysł na tekst prozatorski, jak napisać utwór, doszlifować go i znaleźć grupę odbiorczą. Zakres tematów poruszonych podczas zajęć obejmuje m.in.:

- poszukiwanie inspiracji i przetwarzanie jej w pomysł, a potem w tekst;

- kreatywne zastosowanie schematów strukturalnych;

- wykorzystanie wiedzy literaturoznawczej w praktyce pisarskiej;

- pracę nad poszczególnymi elementami utworu: akcją, językiem, bohaterami, światem przedstawionym;

- radzenie sobie z blokadami pisarskimi oraz krytyką (wewnętrzną i zewnętrzną);

- sposoby pracy nad utworem po zakończeniu pierwszej wersji;

- proces i miejsca publikacji tekstu.

Kurs łączy praktyczne ćwiczenia z wiedzą teoretyczną zarówno w zakresie sztuki pisarskiej, jak i elementów literaturoznawstwa.

Efekty kształcenia

Wiedza: W trakcie kursu uczestnik pozna podstawy sztuki pisarskiej, tajniki skutecznego przetworzenia pomysłu w utwór prozatorski, a także teoretyczne podstawy pracy nad poszczególnymi elementami tekstu literackiego. Praktyczna wiedza związana z procesem pisarskim zostanie uzupełniona podstawami literaturoznawstwa ze szczególnym naciskiem na mitopoetykę oraz kulturową teorię literatury. Uczestnik dowie się, jak stosować w utworze archetypy Junga, jakie teksty opłaca się budować na schemacie drogi bohatera oraz do czego może się przydać znajomość takich metodologii jak etnopoetyka czy postkolonializm.

Umiejętności: Uczestnik nauczy się konstruować teksty prozatorskie, zarówno krótkie, jak i wielowątkowe powieściowe. Dowie się, skąd brać inspiracje, jak konstruować plan utworu, jak z nim pracować, ale także jak radzić sobie ze spadkami motywacji oraz gdzie opublikować utwór i jak się do tego przygotować.

Kompetencje społeczne: Umiejętność tworzenia interesujących historii oddających pomysły i osobowość twórcy jest przydatna nie tylko aspirującym pisarzom, lecz także wszystkim, którzy chcą stosować w swojej pracy storytelling - w branży reklamowej, w przemówieniach czy np. w działalności marketingowej. Przedstawione narzędzia pomogą też uczestnikom w interesującym i skutecznym opowiadaniu historii w życiu codziennym.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony w oparciu o pracę warsztatową. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej - miniwykładu poświęconego konkretnemu zagadnieniu - oraz praktyki polegającej na pisaniu własnego tekstu prozatorskiego i omawianiu go w grupie w oparciu o uzyskane informacje. W ten sposób uczestnicy otrzymają informację zwrotną nie tylko od prowadzących, ale też od siebie nawzajem.

Informacja przekazywana podczas zajęć zostanie uzupełniona materiałami w postaci skryptów od prowadzącej oraz fragmentów tekstów zewnętrznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie odbędzie się na podstawie przedstawionej pracy zaliczeniowej - stworzonego podczas zajęć konspektu oraz tekstu (opowiadania lub fragmentu powieści).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów