Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Tajemnice aktuariatu. Ubezpieczenia na życie

Prowadzący: dr Jolanta Grala-Michalak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 16:30 - 18:00
2. środa 29.03.2017 16:30 - 18:00
3. środa 5.04.2017 16:30 - 18:00
4. środa 12.04.2017 16:30 - 18:00
5. środa 19.04.2017 16:30 - 18:00
6. środa 10.05.2017 16:30 - 18:00
7. środa 17.05.2017 16:30 - 18:00
8. środa 24.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami w ubezpieczeniach na życie i tablicami trwania życia oraz zaznajomienie z zapisem aktuarialnym i sposobami obliczania składek.

Tematyka kursu

Umowa ubezpieczenia, tablice trwania życia, rodzaje ubezpieczeń na życie, tablice trwania życia, funkcje komutacyjne, składka netto i brutto, rezerwy składki netto.

Efekty kształcenia

Słuchacz rozumie istotę umowy ubezpieczenia, potrafi korzystać z tablic trwania życia, umie wyznaczyć wysokość składki i rezerwy netto za pomocą funkcji komutacyjnych.

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i tablicy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.