Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Tajemnice barwników naturalnych

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 30.01.2021 10:00 - 11:30
2. sobota 6.02.2021 10:00 - 11:30
3. sobota 13.02.2021 10:00 - 11:30
4. sobota 20.02.2021 10:00 - 11:30
5. sobota 27.02.2021 10:00 - 11:30
6. sobota 6.03.2021 10:00 - 11:30
7. sobota 13.03.2021 10:00 - 11:30
8. sobota 20.03.2021 10:00 - 11:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- celem kursu jest zaznajomienie z pojęciem barwy w ujęciu związków barwnych występujących w przyrodzie

- objaśnienie jak budowa cząsteczek poszczególnych związków barwnych determinuje widzianą przez człowieka barwę

- przedstawienie jakie funkcje w przyrodzie pełnią poszczególne związki barwne

- omówienie praktycznych zastosowań barwników naturalnych.

Tematyka kursu

- zapoznanie z pojęciem barwników

- co wpływa na obserwowaną przez człowieka barwę

- przedstawienie poszczególnych grup barwników naturalnych takich jak: chlorofile, karotenoidy, ksantofile, flawonoidy oraz inne.

- budowy cząsteczek poszczególnych związków barwnych, a wynikająca z tego barwa

- praktyczne zastosowania barwników naturalnych

Przykładowe tematy:

Chemia złotej polskiej jesieni.

Jadalne barwy - o barwnikach naturalnych i ich zastosowaniu w żywności

Znane i nieznane oblicze antocyjanów i flawonoidów

Efekty kształcenia

- słuchacz rozumie pojęcie barwy

- potrafi wymienić podstawowe grupy barwników naturalnych

- słuchacz rozumie zależność pomiędzy obserwowaną barwą, a budową cząsteczek danych związków barwnych

- zna podstawowe nazwy związków barwnych, potrafi określić ich kolor oraz występowanie w naturze, a także ich praktyczne zastosowania.

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 1,5 godziny (2x45 minut) rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

  praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).