Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Tajemnice kosmosu. Najnowsze osiągnięcia nauki.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.03.2019 12:00 - 14:15
2. sobota 30.03.2019 12:00 - 14:15
3. sobota 6.04.2019 12:00 - 14:15
4. sobota 13.04.2019 12:00 - 14:15
5. sobota 27.04.2019 12:00 - 14:15
6. sobota 11.05.2019 12:00 - 14:15
7. sobota 18.05.2019 12:00 - 14:15
8. sobota 25.05.2019 12:00 - 14:15
9. sobota 1.06.2019 12:00 - 14:15
10. sobota 8.06.2019 12:00 - 14:15

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami nauki w rozszyfrowaniu tajemnic Kosmosu.

Tematyka kursu

 1. Jak Eratostenes prętem zmierzył obwód Ziemi?
 2. Jak zmierzyć Wszechświat?
 3. Wszechświat rozszerza się i stygnie – fakty obserwacyjne
 4. Najstarsze światło we Wszechświecie – mikrofalowe promieniowanie tła
 5. Jak poznano skład chemiczny Kosmosu?
 6. Jak odkryto najmniejsze składniki materii Kosmosu?
 7. Wielkie struktury w Kosmosie: gromady galaktyk, supergromady
 8. Zagadka ciemnej energii i materii w Kosmosie
 9. Jak powstał Kosmos? Nauka na tropie rozwiązania zagadki bytu

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia:

 1. a) wiedza: poznanie globalnej struktury i historii Kosmosu oraz współczesnych metod naukowych w jego badaniu. po wysłuchaniu wykładów na kursie jego uczestnik będzie  posiadał podstawy wiedzy o Kosmosie w zakresie jego budowy, składu chemicznego i metod wyznaczania odległości we Wszechświecie.                   
 2. b) umiejętności: samodzielność w ocenie różnych zjawisk i wydarzeń zachodzących w Kosmosie oraz zrozumienie miejsca człowieka w czasie i przestrzeni kosmicznej.
 3. c) kompetencje społeczne: Słuchacz będzie przygotowany do samodzielnej weryfikacji wiedzy pewnej (fakty obserwacyjne i doświadczalne) od mitów i przesądów. Kosmos zmusza nas do autorefleksji Zachęcić do refleksji nad światem. Pokazać, że nauka jest otwarta na nowe wyzwania.

Metody pracy

Wysłuchanie wykładów i dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów