Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Tajemnice Wszechświata

Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Szydłowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2023 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2023 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2023 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2023 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2023 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2023 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2023 17:00 - 18:30
9. środa 22.03.2023 17:00 - 18:30
10. środa 29.03.2023 17:00 - 18:30
11. środa 5.04.2023 17:00 - 18:30
12. środa 12.04.2023 17:00 - 18:30
13. środa 19.04.2023 17:00 - 18:30
14. środa 26.04.2023 17:00 - 18:30
15. środa 10.05.2023 17:00 - 18:30

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Poznanie i zrozumienie istoty tych elementów współczesnej wiedzy przyrodniczej, które zmuszają do rewizji wyobrażeń o materii i wszechświecie, a które stały się podstawą teoretyczną chemii, biologii molekularnej, elektroniki i kosmologii.

Treść wykładów będzie przedstawiona w sposób popularny, a czas przeznaczony na konwersację umożliwi wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Tematyka kursu

Metodologia nauk przyrodniczych:

Nauka a paranauka

Fale i ich własności

Dualizm światła i materii

Teleportacja kwantowa

Cząstki elementarne w tym bozon Higgsa

Nieoznaczoność Heisenberga

Kwantowo-mechaniczny model atomu

Budowa wszechświata

Dzieje wszechświata

Rzeczywistość wirtualna

Początek wszechświata

Inflacja wszechświata i jej dowody

Modele wszechświata

Wszechświat wirtualny

Efekty uczenia się

Poznanie i zrozumienie współczesnej wiedzy przyrodniczej, w tym:

Metodologii badań naukowych

Dualizmu falowo korpuskularnego materii

Kwantowo-mechanicznego modelu materii

Powstania i ewolucja wszechświata

Standardowego modelu cząstek elementarnych

Hipotezy powstania wszechświata.

Dostosowanie potocznej wyobraźni do aktualnego stanu wiedzy naukowej.

Podstawy do zrozumienia aktualnych badań i osiągnięć naukowych

Lepsze zrozumienie literatury fantastyczno-naukowej

Metody pracy

Wykłady (po każdym wykładzie przewiduje się możliwość dyskusji - konwersacja).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Warunkiem uzyskania oceny egzaminacyjnej jest uczestnictwo w zajęciach napisanie eseju na temat uzgodniony z wykładowcą oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału (egzamin) określona w regulaminie.