Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Tamburmajor i buława. Dyrygowanie buławą w trakcie uroczystości orkiestr dętych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Mirosław Kordowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.03.2023 8:00 - 10:15
2. czwartek 16.03.2023 8:00 - 10:15
3. czwartek 23.03.2023 8:00 - 10:15
4. czwartek 30.03.2023 8:00 - 10:15
5. czwartek 6.04.2023 8:00 - 10:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Cele zajęć/przedmiotu jest opanowanie dyrygowania buławą tamburmajora w stopniu umożliwiającym dalszą kontynuację w zespołach orkiestrowych, big-bandach i orkiestrach dętych. W ramach przedmiotu uczeń nabędzie umiejętności użycia buławy w uroczystościach z ceremoniałem wojskowym.

Tematyka kursu

Użycie buławy zamiast batuty. Użycie buławy w trakcie przemarszów orkiestry. Elementy buławą pokazujące: podnoszenie instrumentów, rozpoczęcie gry na instrumentach, ruszenie orkiestry, zatrzymanie orkiestry, zerwanie utworu. 

Efekty uczenia się

Słuchacz opanował technikę władania buławą tamburmajora w stopniu umożliwiającym dalszą kontynuację w zespołach rozrywkowych, big-bandach i orkiestrach dętych. Potrafi podczas uroczystości z ceremoniałem wojskowych poprowadzić orkiestrę. Potrafi podczas uroczystości prawidłowo interpretować utwory muzyki oficjalnej. Opanował buławą podstawy umiejętności zapowiedzi komend. 

Metody pracy

wykład i metoda zajęć praktycznych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny.