Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Technika wojskowa. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

Prowadzący: dr inż. Anatol Czaban, dr Rafał Kamprowski, prof. dr hab. Mirosław Skarżyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30
9. środa 22.03.2017 17:00 - 18:30
10. środa 29.03.2017 17:00 - 18:30
11. środa 5.04.2017 17:00 - 18:30
12. środa 12.04.2017 17:00 - 18:30
13. środa 19.04.2017 17:00 - 18:30
14. środa 26.04.2017 17:00 - 18:30
15. wtorek 9.05.2017 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 - dostarczenie słuchaczom pogłębionej wiedzy na temat rozwoju i możliwości techniki wojskowej do czasów współczesnych oraz  przewidywanych rozwiązań przyszłościowych;

 -  ugruntowanie wiedzy słuchaczy na temat roli i znaczenia techniki wojskowej w systemach bezpieczeństwa państw;

 

Tematyka kursu

 • Wojskowość starożytnej Grecji i Macedonii
 • Przemiany w wojskowości starożytnego Rzymu w okresie Republiki i Cesarstwa
 • Rozwój wojskowości w okresie średniowiecznym
 • Sztuka wojenna u schyłku średniowiecza i w epoce nowożytnej - do XVIII wieku
 • Strategia i technika w wojnach XVIII-XIX wieku
 • Ewolucja wojsk pancernych
 • Rozwój wojsk zmechanizowanych i desantowych
 • Rozwój artylerii i wojsk rakietowych oraz służb
 • Postęp techniczny w siłach nawodnych Marynarki Wojennej
 • Przemiany w siłach podwodnych Marynarki Wojennej
 • Współczesna i perspektywiczna technika lotnicza. Znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Siły specjalne. Teraźniejszość i przyszłość
 • Doświadczenia i wykorzystanie lotnictwa i sił specjalnych we współczesnych konfliktach zbrojnych

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności w zależności od oczekiwań społecznych oraz postępu naukowo-technicznego
 • umni właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych wojen i konfliktów
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i oceny stanu bezpieczeństwa

Metody pracy

Metody problemowe – wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Metody aktywizujące – case studies, metoda sytuacyjna,


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.