Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Teizm umiarkowany, czyli o istnieniu i nieistnieniu Boga

Prowadzący: dr Mieszko Ciesielski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.03.2023 17:00 - 18:30
2. środa 8.03.2023 17:00 - 18:30
3. środa 15.03.2023 17:00 - 18:30
4. środa 22.03.2023 17:00 - 18:30
5. środa 29.03.2023 17:00 - 18:30
6. środa 5.04.2023 17:00 - 18:30
7. środa 12.04.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie zagadnień z zakresu filozofii Boga w zakresie konfrontacji postawy teistycznej i ateistycznej oraz próba przezwyciężenia tej opozycji w postaci teizmu umiarkowanego, w szczególności omówienie znanych w tradycji filozoficznej dowodów na istnienie Boga oraz przedstawienie autorskiej argumentacji na rzecz twierdzenia o Jego obecnym nieistnieniu.

Tematyka kursu

Teizm umiarkowany jako synteza światopoglądu teistycznego i ateistycznego, autorski dowód na obecne nieistnienie Boga.

Efekty uczenia się

zwiększenie wiedzy filozoficznej dotyczącej ontologii Boga, w szczególności uświadomienie uczestnikom możliwości pogodzenia dwóch skrajnych światopoglądów: teistycznego i ateistycznego.

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.