Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Teoretyczne i praktyczne podstawy sztuki i designu

Prowadzący: prof. UAM Monika Kostrzewa


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2017 16:00 - 18:45
2. środa 8.11.2017 16:00 - 18:45
3. środa 15.11.2017 16:00 - 18:45
4. środa 22.11.2017 16:00 - 18:45
5. środa 29.11.2017 16:00 - 18:45
6. środa 6.12.2017 16:00 - 18:45
7. środa 13.12.2017 16:00 - 18:45
8. środa 20.12.2017 16:00 - 18:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień ogólnoplastycznych i projektowych związanych z  kreowaniem przedmiotów najbliższego otoczenia człowieka z udziałem  druku i malarstwa na tkaninie oraz innych miękkich strukturach. Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej wzbogaconej o działania praktyczne z zakresu sztuki, estetyki, designu artystycznego dla mody i wnętrza.

Podczas kursu student będzie miał możliwość zapoznania się z podstawami kreatywnego myślenia, analizowania obserwowanych zjawisk, czerpania inspiracji do projektowania wzorów, grafik na tkaninie metodą ręcznego sitodruku, malarstwa oraz projektowania form przestrzennych związanych ze stylizacją sylwetki i aranżacją najbliższego otoczenia.

W ramach zajęć podejmowane będę zagadnienie ogólnoplastyczne i technologiczne dotyczące przekazywanej wiedzy i umiejętności.

 

Tematyka kursu

Tematyka kursu, wykładów i warsztatów kreatywnych, oparta jest o wiedzę teoretyczną z zakresu sztuk plastycznych, estetykę i zasady projektowania. Zmierza do wyposażenia studenta w podstawowe umiejętności praktyczne pozwalające na kreatywne działania twórcze.

 

 1. Wykład: Relacje między sztukami pięknymi i sztukami projektowymi  XX i XXI wieku. Od historii do współczesności w sztuce i designie.

Warsztaty: Jak sztuka nas inspiruje? Tworzenie prac plastycznych inspirowanych wybranym okresem historycznym.

 1. Deformacja optyczna i modyfikacja formy za pomocą graficznych i malarskich środków wyrazu plastycznego. Rola plamy barwnej i linii w tworzeniu kompozycji plastycznej.

Warsztaty z zakresu zdobytej wiedzy teoretycznej: Tworzenie kompozycji wieloelementowej na płaszczyźnie.

 1. Grafika jako integralna część współczesnej sztuki i dizajnu.

 

Warsztaty: metody tworzenia projektów, matryc i nadruków graficznych metodą sitodruku ręcznego.

 1. Malarstwo i grafika na tkaninie formą artystycznych działań występujących w sztukach pięknych i sztukach projektowych.

Warsztaty: Tworzenie barwnej kompozycji plastycznej na tkaninie za pomocą działań graficznych i malarskich.  

 1. Rysunek żurnalowy jako forma wizualizacji koncepcji plastycznej i projektowej.

Warsztaty tworzenia  projektów żurnalowych przedstawiających autorską koncepcję kreowania formy przestrzennej. Wykorzystanie metod plastycznych takich jak: szkic, rysunek walorowy, collage, grafika eksperymentalna.

 1. Znaczenie podstawowych zagadnień: kształt, kolor, forma, powierzchnia, struktura, materiał, funkcja i forma i rola tych znaczeń w aranżowaniu elementów stylizacji sylwetki i wnętrza w którym funkcjonuje.

Warsztaty: Metody posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego w aranżacji sylwetki lub wnętrza z udziałem elementów dizajnu autorskiego.

 1. Zjawiska, kontrastu, koloru, kompozycji, ergonomii oraz mody i stylu w świadomej aranżacji sylwetki lub wnętrza.

Warsztaty: Metody posługiwania się poznanymi środkami wyrazu plastycznego  w aranżacji wnętrza z udziałem elementów dizajnu autorskiego.

 1. Metody dokumentacji i prezentacji autorskich działań twórczych zrealizowanych podczas kursu.

Efekty kształcenia

- Umiejętność tworzenia wizualizacji koncepcji artystycznej i projektowej.

- Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na tworzenie obiektów artystycznych i wzorniczych aranżujących najbliższe otoczenie człowieka

Metody pracy

wykłady ilustrowane, prezentacje, ćwiczenia, korekty, warsztaty artystyczne i wzornicze, dyskusja dydaktyczna.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie prezentacji własnej pracy egzaminacyjnej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów