Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Teoretyczne i praktyczne podstawy sztuki i designu

Prowadzący: prof. UAM Monika Kostrzewa


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 5.03.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 16:00 - 18:45
2. środa 29.03.2017 16:00 - 18:45
3. środa 5.04.2017 16:00 - 18:45
4. środa 12.04.2017 16:00 - 18:45
5. środa 19.04.2017 16:00 - 18:45
6. środa 26.04.2017 16:00 - 18:45
7. środa 10.05.2017 16:00 - 18:45
8. środa 17.05.2017 16:00 - 18:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Cele kursu: przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień ogólnoplastycznych i projektowych związanych z  kreowaniem najbliższego otoczenia człowieka. Celem kursu jest również przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej wzbogaconej o działania praktyczne z zakresu sztuki, estetyki, psychofizjologii widzenia i designu dla mody i wnętrza.

Podczas kursu student będzie miał możliwość zapoznania się z podstawami design thinking, kreatywnego myślenia twórczego analizowania obserwowanych zjawisk, projektowania wzorów i grafik na tkaninie oraz obiektów przestrzennych ukierunkowanych na potrzeby aranżacji wnętrz i stylizacji sylwetki. W ramach zajęć podejmowane będę zagadnienie uwzględniające podstawy psychofizjologii widzenia i ich wpływ na postrzeganie. Omówione będą tendencje estetyczne współczesnej mody.

Tematyka kursu

Tematyka kursu, wykładów i warsztatów kreatywnych, poprzez wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw teorii sztuki, estetyki, kompozycji, formy i funkcji w projektowaniu, zmierza do zdobywania podstawowych umiejętności praktycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie w designie.

 

  1. Wykład: Od historii do współczesności w sztuce i designie.

Warsztaty: Jak sztuka nas inspiruje? Tworzenie prac plastycznych z udziałem plamy i linii. 

  1. Zjawiska psychofizjologii w sztukach plastycznych i designie.

Warsztaty z zakresu zdobytej wiedzy teoretycznej Tworzenie kompozycji wieloelementowej na płaszczyźnie.

  1. Struktury wizualne z elementami psychofizjologii 

Warsztaty: Tworzenie form przestrzennych z surowców miękkich. Wizualizacja i prototypowanie koncepcji plastycznej z udziałem sztuki włókna.

  1. Znaczenie podstawowych zagadnień: kształt, wielkość, wygląd, powierzchnia, struktura, materiał, funkcja, odbiorca w kontekście aranżacji przestrzeni funkcjonalnej. 

Warsztaty: Metody posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego w aranżacji wnętrza z udziałem obiektów wizualnych.

  1. Zjawiska adaptacji, kontrastu, koloru, kompozycji, formy estetyki, mody w kontekście stylizacji sylwetki.

Warsztaty: Poznanie pojęcie moodboardu, zasad jego tworzenia i wykorzystania w dizajnie.

  1. Tworzenie założeń do kreowania wizerunku personalnego z uwzględnieniem osobowości, mody i psychologii.

Warsztaty tworzenia  projektów żurnalowych. Wykorzystanie metod plastycznych takich jak: szkic, rysunek walorowy, collage, grafika eksperymentalna i grafika cyfrowa.

  1. Tworzenie wizualizacji wizerunku personalnego.

Warsztaty z kształtowania formy przestrzennej na manekinie, psychofizjologii widzenia i wybranych metod modyfikacji różnych typów sylwetki.

  1. Metody dokumentacji i prezentacji autorskich działań twórczych oraz zrealizowanych podczas kursu prac wizualnych.

- Przygotowanie prezentacji własnej pracy egzaminacyjnej

Efekty kształcenia:

- Umiejętność tworzenia wizualizacji koncepcji artystycznej i projektowej, dzieła sztuki lub obiektu użytkowego.

- Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na tworzenie obiektów artystycznych i wzorniczych aranżujących przestrzeń w której funkcjonuje człowiek oraz jego  najbliższe otoczenie.

Metody pracy

wykłady ilustrowane, prezentacje, ćwiczenia, korekty, warsztaty artystyczne i wzornicze, dyskusja dydaktyczna.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.