Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Teoretyczne i praktyczne podstawy sztuki i designu

Prowadzący: prof. UAM Monika Kostrzewa


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 16:00 - 18:45
2. środa 29.03.2017 16:00 - 18:45
3. środa 5.04.2017 16:00 - 18:45
4. środa 12.04.2017 16:00 - 18:45
5. środa 19.04.2017 16:00 - 18:45
6. środa 26.04.2017 16:00 - 18:45
7. środa 10.05.2017 16:00 - 18:45
8. środa 17.05.2017 16:00 - 18:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Cele kursu: przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień ogólnoplastycznych i projektowych związanych z  kreowaniem najbliższego otoczenia człowieka. Celem kursu jest również przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej wzbogaconej o działania praktyczne z zakresu sztuki, estetyki, psychofizjologii widzenia i designu dla mody i wnętrza.

Podczas kursu student będzie miał możliwość zapoznania się z podstawami design thinking, kreatywnego myślenia twórczego analizowania obserwowanych zjawisk, projektowania wzorów i grafik na tkaninie oraz obiektów przestrzennych ukierunkowanych na potrzeby aranżacji wnętrz i stylizacji sylwetki. W ramach zajęć podejmowane będę zagadnienie uwzględniające podstawy psychofizjologii widzenia i ich wpływ na postrzeganie. Omówione będą tendencje estetyczne współczesnej mody.

Tematyka kursu

Tematyka kursu, wykładów i warsztatów kreatywnych, poprzez wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw teorii sztuki, estetyki, kompozycji, formy i funkcji w projektowaniu, zmierza do zdobywania podstawowych umiejętności praktycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie w designie.

 

 1. Wykład: Od historii do współczesności w sztuce i designie.

Warsztaty: Jak sztuka nas inspiruje? Tworzenie prac plastycznych z udziałem plamy i linii. 

 1. Zjawiska psychofizjologii w sztukach plastycznych i designie.

Warsztaty z zakresu zdobytej wiedzy teoretycznej Tworzenie kompozycji wieloelementowej na płaszczyźnie.

 1. Struktury wizualne z elementami psychofizjologii 

Warsztaty: Tworzenie form przestrzennych z surowców miękkich. Wizualizacja i prototypowanie koncepcji plastycznej z udziałem sztuki włókna.

 1. Znaczenie podstawowych zagadnień: kształt, wielkość, wygląd, powierzchnia, struktura, materiał, funkcja, odbiorca w kontekście aranżacji przestrzeni funkcjonalnej. 

Warsztaty: Metody posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego w aranżacji wnętrza z udziałem obiektów wizualnych.

 1. Zjawiska adaptacji, kontrastu, koloru, kompozycji, formy estetyki, mody w kontekście stylizacji sylwetki.

Warsztaty: Poznanie pojęcie moodboardu, zasad jego tworzenia i wykorzystania w dizajnie.

 1. Tworzenie założeń do kreowania wizerunku personalnego z uwzględnieniem osobowości, mody i psychologii.

Warsztaty tworzenia  projektów żurnalowych. Wykorzystanie metod plastycznych takich jak: szkic, rysunek walorowy, collage, grafika eksperymentalna i grafika cyfrowa.

 1. Tworzenie wizualizacji wizerunku personalnego.

Warsztaty z kształtowania formy przestrzennej na manekinie, psychofizjologii widzenia i wybranych metod modyfikacji różnych typów sylwetki.

 1. Metody dokumentacji i prezentacji autorskich działań twórczych oraz zrealizowanych podczas kursu prac wizualnych.

- Przygotowanie prezentacji własnej pracy egzaminacyjnej

Efekty kształcenia:

- Umiejętność tworzenia wizualizacji koncepcji artystycznej i projektowej, dzieła sztuki lub obiektu użytkowego.

- Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na tworzenie obiektów artystycznych i wzorniczych aranżujących przestrzeń w której funkcjonuje człowiek oraz jego  najbliższe otoczenie.

Metody pracy

wykłady ilustrowane, prezentacje, ćwiczenia, korekty, warsztaty artystyczne i wzornicze, dyskusja dydaktyczna.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów