Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Terminologia medyczna po polsku i angielsku

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 27.06.2023 18:00 - 21:00
2. piątek 30.06.2023 18:00 - 21:00
3. wtorek 4.07.2023 18:00 - 21:00
4. piątek 7.07.2023 18:00 - 21:00
5. piątek 14.07.2023 18:00 - 21:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową terminologią medyczną w języku polskim i angielskim oraz specyfiką języka i dyskursu medycznego. Terminologia omawiana będzie w kontekście najczęściej spotykanych dokumentów/gatunków medycznych np. karta leczenia szpitalnego, ulotka dla pacjenta, artykuł medyczny, opis przypadku.

Wymagany poziom języka angielskiego – B2+

Tematyka kursu

  1. Zasady tworzenia terminów medycznych
  2. Cechy języka medycznego
  3. Choroby i objawy
  4. Terminologia wybranych układów (np. układ szkieletowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ trawienny)
  5. Terminologia w wybranych dokumentach i tekstach medycznych

Efekty uczenia się

Uczestnik/Uczestniczka po zakończeniu kursu będzie:

  • znał/a podstawowe słownictwo oraz frazeologię typowe dla angielskiego i polskiego języka medycznego
  • będzie umiał/a wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu tekstów medycznych
  • umiał/a przetłumaczyć podstawowe terminy medyczne w kontekście danego gatunku tekstu medycznego na język angielski i polski. 

Metody pracy

prezentacja multimedialna, wykład (około 120 minut), ćwiczenia tłumaczeniowe i leksykalno-terminologiczne, ćwiczenia na słuchanie (wykonywane przez słuchaczy samodzielnie online w czasie każdych zajęć – około 45-60 minut pracy własnej słuchaczy)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test ze słownictwa